Bekkers, Cornelia

Cornelia Bekkers is Rooms-Katholiek gedoopt op 5 december 1809 te Tilburg. 1
Zij was een dochter van Hendrik Bekkers (in de doopacte Henricus Bekkers genoemd) en Lucia Spanings.
(In de trouwakte voor de schepenbank lezen we dat Henricus Wouter Beckers en Lucia Johannes Spanings zijn ingeschreven op 27 oktober 1805 en getrouwd op 11 november 1805.)30
Cornelia overleed in Tilburg op 31 juli 1886.3
De akte van successie van Cornelia Bekkers is bewaard gebleven en opgemaakt door notaris Daamen te Tilburg.4


Huwelijk:

Cornelia Bekkers huwde op 11 februari 1830 te Tilburg met Cornelis van Diessen.2
Ten tijde van het huwelijk zijn zowel de ouders van Cornelia als van Cornelis al overleden. Omdat Cornelia pas 20 jaar is, is bij het kantongerecht op 14 januari een akte opgemaakt, met daarin toestemming voor het huwelijk door de familieraad. Deze akte van toestemming is als bijlage aangegeven bij de huwelijksakte.37
In de akte zien we hoe er toestemming wordt gegeven door drie vertegenwoordigers van vaderszijde en drie vertegenwoordigers van moederszijde. Bovendien hebben de Pricipale voogd:Johannes Spanings en de Toeziend voogd: Jacobus Verriel ingestemd met het huwelijk. Haar neef Peter Bekkers en achterneef en voogd Jacobus Verriel: landbouwer (54 jaar) zijn getuigen bij het huwelijk. Cornelis van Diessen ondertekent de akte zelf, Cornelia kan niet schrijven.

Cornelis van Diessen was een zoon van Adriaan van Diessen en Maria Aldegonda Koolen.
Hij werd gedoopt op 4 december 1798 te Tilburg (Hij wordt geregistreerd als Cornelius) 5 en is overleden op 25 maart 1882 te Tilburg. 6

(NB:Op 28-6-1806 krijgt hij ook een broer met dezelfde naam: Cornelius.24 In de overlijdensaktes lezen we dat deze broer gehuwd was met Elisabeth Desmares 25en overlijdt op 12 oktober 1857.)26

Militiegegevens:
In 1817 heeft Cornelis van Diessen zich in persoon aangegeven bij de militie. Hij woonde toendertijd bij zijn ouders. Als beroep wordt aangegeven: Bouwman. Met zijn lengte van 4 voet, 7 duim en 1 streek was hij onder de maat en werd dientengevolge vrijgesteld van dienst.7Kinderen: Cornelia Bekkers en Cornelis van Diessen kregen samen 12 kinderen, 12 zoons !!!:


 • Adriaan van Diessen, geboren op 7 december 1830 te Tilburg 8
 • Hendrikus van Diessen, geboren op 11 april 1832 te Tilburg 9
 • Gerardus van Diessen, geboren op 9 april 1834 te Tilburg 10
 • Peter van Diessen, geboren op 4 september 1835 te Tilburg 11
 • Johannes van Diessen, geboren op 7 september 1837 te Tilburg 12
 • Ludovicus van Diessen, geboren op 1 mei 1839 te Tilburg 13
 • Cornelis van Diessen, geboren op 23 november 1840 te Tilburg 14
 • Ludovucus van Diessen, geboren op 19 september 1842 te Tilburg 15
 • Martinus van Diessen, geboren op 7 oktober 1844 te Tilburg 16
 • Johannes van Diessen, geboren op 16 augustus 1846 te Tilburg 17
 • Jacobus van Diessen, geboren op 23 augustus 1849 te Tilburg 18
 • Norbertus van Diessen, geboren op 9 april 1852 te Tilburg 19Beroepen en adressen:

 • Volkstelling 181020

Wijk de Rijt
Bekkers, Henri (Année de la naissance(=geboortejaar): 1760, Tilburg, Département Des Bouches Du Rhin) fabriquant de drap(=vervaardiger van laken of wollen stoffen), propriétaire, vivant de son négore.
Lucie Spanings (sa femme(=zijn vrouw),année de la naissance: 1780, Tilburg)
Leurs fille(=dochter): Bekkers, Cornelie (Anée de la naissance :1809, Tilburg)


 • Volkstelling 183021


Cornelis woont samen met zijn broer en zus in 1 huis:
Wijk Hoeven nummer 416
Diessen, Johannes van , 36 jaar, Timmerman
Diessen, Cornelis van, 31 jaar, Bouwman
Diessen, Johanna Catharina van, 28 jaar, Zonder
Zij worden allen aangeduid als jongeheer of jongedame, dus ongehuwd.

In februari 1830 trouwen Cornelis van Diessen en Cornelia Bekkers. Maar in de volkstelling staan zij nog niet als zodanig geregistreerd. De volkstelling vond blijkens dit gegeven mogelijk plaats in Januari 1830.(Ook een pasgeboren kind uit dec. 1829 wordt aangegeven met een leeftijd van 3 maanden. )


In deze volkstelling van 1830 is Cornelia Bekkers niet te traceren. Evenals haar ouders. Zij zijn in 1830 al overleden. Waar is Cornelia gebleven ?
Wat is er tussen 1810 en het huwelijk van februari 1830 gebeurd ?
Nog na te gaan is, dat Cornelia een zusje had, Maria Anna Beckers die op 11 maart 1814 overleed, 1 jaar oud.39
In de huwelijksacte staat aangegeven dat toen haar vader al overleden was op 18 mei 1813 te 's Hertogenbosch. In deze acte, in het Frans opgesteld, heet Hendrik Bekkers: Henri Gautier Beckers ,Tisserant(=wever),épouse(=echtgenoot)de Lucie Spaenings.
De aangifte wordt gedaan door de conciërge van de gevangenis en de plaats van overlijden is la maison de force(=gevangenis) in Den Bosch.27
In een getuigenverklaring en het strafvonnis kunnen we lezen hoe Hendrik daar terecht kwam.

Getuigenverklaring
In een notariële akte van 1 juli 1811 verklaren 13 getuigen waaronder de vrouw en dienstmaagd (Wilhelmina Verhoof) van Hendrik Wouter Bekkers, dat er een handgemeen heeft plaatsgevonden tussen Hendrik en Jan Meijnaars op de avond van 16 juni 1811 op een weide achter het huis van Mijnaars. Hendrik was volgens negen van de getuigen zeer dronken, hoewel hij volgens hen niet als een dronkaard bekend stond en een braaf en eerlijk mens was. De dienstmaagd verklaard dat Lucia Spanings zou hebben geroepen: "Mijnaars gaat heen, gij ziet dat mijn man dronken is." Er werd geslagen tot bloedens toe. Ten tijde van het verhoor van de getuigen zit Hendrik vast in Tilburg. In de bijgevoegde Franse vertaling van deze akte staat dat Hendrik intussen in Den Bosch is opgeloten.36


Het vonnis
In het vonnis 29 mei 1812 lezen we dat Henri Gautier Beckers ervan verdacht werd dat hij Jean Mijnaars in Tilburg des blessures graves (= ernstige verwondingen ) had toegebracht. Op de openbare zitting van 22 mei gaat men uit van een proces verbaal van 18 juni 1811 waarin staat dat Henri met opzet met gebruikmaking van een baguette de fusil (geweer) of een ander instrument van ijzer een gewelddadige slag heeft uitgedeeld aan Jan Mijnaars, Landbouwer te Tilburg, die tot gevolg had dat er een fractuur is ontstaan aan de linkerarm van genoemde Mijnaars. Volgens het wetboek van strafrecht wordt hij berecht wegens artikel 311: Waarbij wanneer er sprake is van voorbedachte rade of een hinderlaag/aanslag, dan de straf twee tot vijf jaar gevangenisstraf is en een boete van 50-500 francs. Op basis van de zitting krijgt Henri twee jaar gevangenisstraf en een boete van 300 francs gebaseert op artikel 311 van het wetboek van strafrecht en via artikel 194 uit de Code dínstruction criminelle(=wetboek van strafvordering) moet hij de kosten van de procedure betalen. Op 29 mei luidt het definitieve vonnis dan: twee jaar gevangenisstraf en 500 francs boete en de kosten van de procedure(300 francs).Hendrik overlijdt voordat hij zijn straf heeft uitgezeten.28

(NB: In de volkstelling van 1830 zien we hoe in huis 373 dan in bezit van Peter Reijenen de tweede man van Lucia Spanings en op nummer 372 Familie Mijnaars woont. Zij waren buren ! Bovendien is er ook nog een notariële akte waarin Jan Jan Mijnaars een perceel grond verkoopt aan Hendrik Wouter Bekkers41)

Mogelijk als reden, dat Lucia wil hertrouwen is er een uitgebreide notariële acte opgemaakt op 19 juli 1814 waarin de inboedel en bezittingen van Lucia beschreven worden . Het bedoelde huis ligt in de wijk Reijt en is genoteerd onder letter D no 374. Ten tijde van het huwelijk van Cornelia in 1830 is deze acte nogmaals geraadpleegd, zo zien we in de kantlijn vermeld: Uitgemaakt, idem: voor Cornelis van Diessen als huwelijk hebbende Cornelia Bekkers.31

Lucia Spanings overlijdt volgens de huwelijksacte op 20 februari 1827 in Tilburg.
In de overlijdensakte staat daar dan Peter Reijnen als echtgenoot.29
Er bestaat ook nog een memorie van successie van Luca Spanings.40 De moeder van Cornelia is inderdaad hertrouwt op 10-08-1914.32 Zij wordt in de akte genoemd Lucia Spaninks en haar man is genoemd Peter Rijnen.
Door dit huwelijk krijgt Cornelia twee halfbroers Cornelis33 en Martinus34 en een halfzus: Hendrika35

Cornelia heeft als minderjarige bij het overlijden van haar vader een voogd toegewezen gekregen. In de notariële acte van 181431 staat dat Jacobus Verriel, bouwman wonende te Tilburg is aangewezen als de toeziend voogd van Cornelia Bekkers en haar op 11 maart 1814 overleden zuster. Hij is verkozen bij besluit van bloedverwanten en vrienden van de minderjarige bij wijze van familieraad onder voorzitting van de heer Johannis Franciscus Josephus Baesten, Vrede-regter van het Canton Tilburg, volgens zijn proces-verbaal van 9de juni 1813 geregistreerd te Tilburg 11 juni 1813 fol. 92 R. cazen 4 et 5

Wanneer we teruggaan naar de volkstelling van 1830 komen we daarin alleen een Cornelia Bakkers tegen wonende op de Hoogemarkt 375 en geboren in 1809, volgens het register.Dit is vlak bij nummer 373 alwaar Peter Reijenen, de tweede man van Lucia Spanings, woont samen met de halfbroers en halfzus van Cornelia Bekkers. Mogelijk omdat er bij de dopelingen van 1809 geen Cornelia Bakkers is en deze Cornelia Bakkers geboren is in 1809, zou het mogelijk kunnen zijn, dat er een schrijffout is gemaakt en dat het toch gaat om Cornelia Bekkers. Zij woont als naaister in bij een familie ZebregtsNiet duidelijk is of dat dat familie is.
.38 • Volkstelling 184022

Huis:787 wijk Hoeven
1 gezin van 7 personen
Cornelis v. Diessen(40 jaar)Landbouwman
Cornelia Bekkers(30 jaar) Zonder beroep

Kinderen:
A. v. Diessen (9 jaar)
H. v. Diessen (7 jaar)
G. v. Diessen (6 jaar)
P. v. Diessen (4 jaar)
L. v. Diessen (1 jaar)

 • Waar in het Tilburg van nu hebben Cornelia Bekkers en Cornelis van Diessen gewoond ?

Wanneer we uitgaan van de percelen die in de memorie van successie worden genoemd, moeten we op zoek gaan naar Schijf G 818 (tuin), 819( huis-erf) en 1034 (tuin/weiland)Later samengevoegd tot O 88142
Op kaart G2 vinden we dit perceel liggende aan de Herstalschestraat ten noorden van de spoorlijn. Vlak bij de Herstalsche Wolspoel.
Op de kaart heeft dit gebied de naam 'De Arke Noach'.
Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten ! DSC01773.JPG DSC01780.JPG

In het bevolkingsregister van 1890-1900 vinden we Een Cornelis van Diessen uit 1840 wonende op de Herstalsestraat E92
Via het omnummeringsregister komen we dan bij E112 tussen 100 en 1910
In 1910-1920 wordt het perceel Herstalschestraat 66
Via de woningkaart blijft dit zo tussen 1920 en 1950
Tussen 1950 en 1980 vindt er nog een omnummering plaats en worden de straten anders genoemd. Herstalscheweg 66 verandert in Kwaadeindstraat 80.
DSC01760.JPG
Vanuit de Kwaadeindstraat zien we tegenwoordig ook de Arke Noëstraat lopen, die ons nog laat zien hoe dit stuk grond vroeger werd genoemd.
DSC01767.JPG DSC01768.JPG
Arke Noëstraat

Tegenwoordig ligt naast het betreffende perceel waarop we nu Kwaadeindstraat 80 vinden: verzorgingshuis 'Den herdgang'

DSC01756.JPGBevolkingsregisters:23
Bevolkingsregister 1849-1859. Zie ook beeld onderaan
Hoeven huis: 787
Genoemd worden 12 personen:
Cornelis van Diessen, landbouwer
Cornelia Bekkers, zonder
Adriaan, landbouwer
Hendrik, landbouwer
Gerardus, schooll
Peter, schooll
Cornelis, schooll
Lodewijk, schooll
Martinus, schooll
Johannes, zonder
Jacobus, zonder
Norbertus, zonderBronnen:

Klik op de aktes op deze te vergroten !
Klik voor links voor inhoud van akte van successie en inboedel en getuigenverklaring de paarse tekst aan !


Asset Not Found
1.Doopregister Cornelia Bekkers(DTB Tilburg en Goirle ,11 doopboek 1775-1810 RK blz. 160 v)
Asset Not Found
Asset Not Found
2.Huwelijksacte Cornelia Bekkers en Cornelis van Diessen(TB-H-1830 aktenr.6)
Asset Not Found
3.Overlijdensakte Cornelia Bekkers (TB-O-1886 414)
4.(invent. nr 108/ memorienr 24)
5.(DTB 11 doopboek 1775-1810 RK blz.125v)
6.(TLB-O-1882 aktenr 158)
7.(uit militieregister 1817, Archief Tilburg)
8.(TB-G-1830 aktenr. 334)
9.(TB-G-1832 aktenr. 95)
10.(TB-G-1834 aktenr. 123)
11.(TB-G-1835 aktenr. 278)
12.Overleden op 20 januari 1838 (4 maanden)te Tilburg (wijk Hoeven) (TB-G-1837 aktenr. 326, TB-O-1838 aktenr.35)
13.Overleden op 15 mei 1841(2 jaar) te Tilburg (wijk Hoeven)(TB-G-1839 aktenr.185, TB-O-1841 aktenr.119
14.(TB-G-1840 aktenr. 404)
15.(TB-G-1842 aktenr. 326)
16.(TB-G-1844 aktenr. 340)
17.(TB-G-1846 aktenr. 266)
18.(TB-G-1849 aktenr. 271)
19.(TB-G-1852 aktenr. 162)
20.Volkstelling 1810 Cornelia Bekkers blz.197
21.Volkstelling 1830 Cornelis van Diessen blz.195
22.Volkstelling 1840 blz.223
Asset Not Found
23.Bevolkingsregister 1849-1859, deel 07, HoevenTB_BR_0918_1364
24.11 doopboek 1775-1810 (RK) blz.148v
25.TLB_O_1851 aktenummer 110
26.5834 TLB-O-1857 aktenummer 259
27.Stadsarchief 's-Hertogenbosch: Burgerlijke stand 18 mei 1813 405975= afbeelding archiefakte
28.Stadsarchief 's-Hertogenbosch:Strafvonnis jaar 1812, toegangsnummer 21, INventarisnummer 795, rolnummer 72
29.(TLB-O-1827 aktenummer 43)
30.Doop-, trouw- en begraafboeken van Tilburg 1600-1810 deelnr.52,52 trouwboek 1801-1810 (schepenbank)
31.Notarieel Archief Tilburg 115, Deelnummer 167 aktenr. 62
32.TB-H-1814 aktenummer 52
33.TB-G-1815 aktenummer 160
34.TB-G-1819 aktenummer 73
35.TB-G-1821 aktenummer 311
36.Notarieel archief ; verklaring archiefnummer 115, deelnummer 160, aktenummer 71
37.Bijlage bij huwelijksakte: Goedkeuring van het huwelijk door de familieraad:
Susanne seegers huwelijksbijlagen 003.jpg blz. 1 Susanne seegers huwelijksbijlagen 004.jpgblz. 2 Susanne seegers huwelijksbijlagen 005.jpg blz. 3

Susanne seegers huwelijksbijlagen 006.jpg blz. 4 Susanne seegers huwelijksbijlagen 007.jpgblz. 5
38. Volkstelling 1830 aktenummer 182
39.TLB-O-1814 aktenummer 56
40. Inventarisnummer 19 Aktenummer 104
41. Schepenbank Tilburg en Goirle Archiefnummer 14, deelnummer 463 akte 101
42.DSC01778.JPG


Auteur: S.Seegers-Arts


Links: Henri Gautier Beckers in Stadsarchief 's Hertogenbosch
Het huis van bewaring in 's Hertogenbosch. Klik hier:[1]