Brekelmans, Joannes

Jo(h)annes Brekelmans, wordt Rooms-Katholiek gedoopt op 12-05-1809, parochie 't Heijken te Tilburg.

800px

Johannes overlijdt te Tilburg op zaterdag 27-07-1833 om 15.00 uur, slechts 24 jaar oud. De mede-aangever Antonius van Woerkom, messenmaker, woont op hetzelfde adres. (Heuvel 1413)


Ouders
Johannes is de zoon van Johannes Brekelmans en Adriana Lenaers, gehuwd op 09-05-1808. Hun ondertrouw vond plaats op 23-04-1808 (Schepenbank).

 • Johannes Cornelius sr. (boer, bouwman, landbouwer) is gedoopt: 05-03-1784, hij overlijdt op 05-02-1844. Zijn moeder is: Catharina van de Wouw.
 • Adriana Lenaers is gedoopt te Tilburg op 04-11-1779 en overleden op 30-12-1856.Blijkens de aantekening in het militieregister van 1828 meldt Johannes zichzelf op 18-jarige leeftijd aan voor de dienstplicht. Zijn lengte wordt bepaald op 1 El, 7 Palmen, en 4 strepen. Hij krijgt lotingsnummer 113 + vrijstelling voor één jaar omdat hij eenig kind is. Hij woont dan bij zijn ouders op het adres Heuvel 1413.
Johannes heeft één zusje gehad, Antonetta (geb.: 10-04-1813), dat op 19-07-1822, 9 jaar oud is overleden.

Huwelijk

Trouwakte Joh. Brekelmans.jpg Vermeldenswaard is hier dat beide echtelieden kunnen schrijven.
De huwelijksafkondigingen vinden plaats op 11 en 18 september en op 21-09-1831 huwt Jo(h)annes zijn Elisabeth van Rijsewijk, 18 jaar oud, geboren op 10-11-1812 te Oisterwijk, dochter van Cornelis Jan van Rijsewijk en Hendrika Maria Paulissen.
Haar moeder sterft als zij slechts 3 jaar oud is.
Helaas is het huwelijk van korte duur. Door vroegtijdig overlijden van Johannes wordt Elisabeth op 20-jarige leeftijd weduwe. Zij is dan net in verwachting van haar tweede kind en staat er alleen voor!

 • Op 21-05-1835, 22 jaar, treedt ze in het huwelijk met Jan Baptist Leijten, 32 jaar oud, R.K. gedoopt op 09-06-1802. Hij is landbouwer van beroep. Uit dit huwelijk worden nog vijf kinderen geboren.
 • Elisabeth overlijdt op dinsdag 05-09-1848 om 6.00 uur v.m. te Tilburg, 37 jaar oud.Kinderen:

Jo(h)annes Brekelmans en Elisabeth van Rijsewijk krijgen twee dochters:

 • Anna Catharina Brekelmans geboren op 09-07-1832 om 2.00 uur v.m. te Tilburg, wijk Heuvel nr. 1413 (aktenr. 184) en op 49-jarige leeftijd overleden op 28-01-1882 (aktenr. 63.); Zij huwt met Johannes Hubertus Kolen, geb.: 03-11-1829.
 • Johanna Maria Brekelmans, geboren op zondag 30-03-1834 om 8.00 uur v.m. te Tilburg, wijk Heuvel nr. 1413 (aktenr. 109). Zij huwt Gerardus van den Hout, geb.: 05-09-1824.

De zusjes zijn op dezelfde dag in het huwelijk getreden, nl. 27-04-1854. Vader en moeder zijn beiden reeds overleden.
Aangezien nu van hun naaste bloedverwanten alleen oma Adriana Lenaers nog in leven is, moet zij officieel toestemming voor hun huwelijk geven (aktenrs.: 23 en 24).Beroepen en adressen:

 • Jo(h)annes Brekelmans: landbouwer, boer, bouwman.
 • Adres:
  • Heuvel 1405 (1809 - 1813),
  • Heuvel 1413 (1822 - 1833) overlijden
 • Elisabeth van Rijsewijk: 1931 landbouwster, 1935 landbouwster
 • Adres:
  • Heuvel 1413: 1835 - tijdens huwelijk met Johannes, alsook tijdens haar huwelijk met Jan Baptist Leijten: het lijkt er dus op dat Jan Baptist bij haar is ingetrokken.
  • Heuvel 2406: gezin Leijten-van Rijsewijk. In 1848 overlijdt Elisabeth. Volgens de akte: zonder beroep. Tevens is op dit adres de vader van Johannes overleden op 05-02-1844. Hij heeft wsch. bij zijn schoondochter ingewoond.
  • Heuvel 222: 1856. Adriana Leenaers, (schoonmoeder) overlijdt hier.Bevolkingsregisters:

 • Geboorteregister 1813
 • Volkstelling 1830
 • Volkstelling 1840,
 • Memorie van Successie (aktenr. 81): na het overlijden (05-02-1844) van de vader van Johannes. Er blijkt een aardige erfenis te zijn die voor de helft toekomt aan Adriana. De andere helft gaat naar Elisabeth en haar twee dochters. Zie memorie van successie.

Bronnen: door op de akten te klikken kunt u ze vergroten.

 • R.K. doopregister 1797-1810, parochie 't Heike - - - - Huwelijksregister 1831, akte 51
 • Overlijdensregister 1833, akte 157Auteur: M.J.D. Arens - de Jonge