Bont, Adriana Maria de

Adriana Maria de Bont is het zesde kind en dochter van Embertus (roepnaam Embrecht maar ook geregistreerd als: Hubertus, Lambertus en Norbertus) de Bont en Petronella Verhoeven (ook Verhaeren). Zij is RK gedoopt te Tilburg (’t Heike) op 20 juni 1809 (moeder Verhaeren genoemd; inv. 12, f. 54v) en overleden op 9 februari 1897 te Tilburg (87 jaar, ongehuwd, moeder Verhaeren genoemd; akte 127, MvS kant. Tb. inv. 130, mem.nr. 68).


Ouders, broers en zussen

Haar ouders zijn gehuwd te Tilburg (Nederduits) op 8 juli 1792 na ondertrouw op 23 juni 1792 (inv. 31). Vader Embertus is RK gedoopt te Tilburg op 17 februari 1767 als zoon van Adrianus de Bont en Lucia van de Ven (inv. 10, f. 119v) en verm. overleden op 1 oktober 1809 - laat vijf kinderen na - en begraven op 3 oktober 1809 (inv. 36, f. 83) (nog na te gaan bij BHIC Den Bosch: M.v.S. kantoor: Brabant, Inventarisnummer: 19, memorienummer: 35). Moeder Petronella is RK gedoopt te Tilburg op 17 juni 1767 als dochter van Adrianus Verhoeven en Maria Mutsaerts (inv. 10, f. 122v) en overleden te Tilburg 12 november 1845 (78 jaar, weduwe van Emb. de Bont; akte 287; MvS Inv. 60, nr. 480).

Dit echtpaar laat te Tilburg zes kinderen RK dopen waarvan Adriana Maria de jongste is:

  • Adrianus ged. RK Tilburg 08-02-1794 (vader Emebertus genoemd; inv. 11, f. 106v) en overl. Tilburg verm. 26-11-1794 (Adriaan Albertus, laat ouders na; inv. 35, f. 163)
  • Adrianus ged. RK Tilburg 17-01-1796 (vader Norbertus genoemd; inv. 11, f. 114) en overl. Tilburg 21-07-1812 (Adrien de Bont, 16 jaar, ongehuwd, vader Lambert genoemd; akte 144)
  • Johannes Martinus ged. RK ’t Heike Tilburg 26-12-1799 (inv. 12, f. 13), gehuwd Tilburg 19-07-1824 (akte 49) met Adriana Cornelia Heerkens (ged. RK Tilburg 26-08-1801), overl. Tilburg 02-01-1883 (83 jaar, weduwnaar; akte 5, MvS niet gevonden)
  • Christianus Antonie ged. RK ’t Heike Tilburg 08-12-1802 (inv. 12, f. 23v), gehuwd Tilburg 22-08-1839 (akte 85) met Maria Theresia Schollen (ged. RK Tilburg 12-12-1801) en daarna gehuwd Tilburg 08-10-1856 (akte 68) met Anna Catharina Hensen (ged. RK Tilburg 24-09-1808), overl. Tilburg 16-11-1881 (78 jaar, weduwnaar; akte 636; MvS niet gevonden)
  • Johannes Franciscus ged. RK ’t Heike Tilburg 12-06-1806 (vader Hubertus genoemd; inv. 12. f. 38) en overl. 12-12-1894 (88 jaar, ongehuwd, vader Hubertus genoemd; akte 648; MvS kant. Tilburg, Inv. 125, mem.nr. 95)
  • Adriana Maria ged. RK 't Heike Tilburg 20-06-1809 (vader Embertus, moeder Verhaeren genoemd; inv. 12, f. 54v) en overl. Tilburg 9-2-1897 (87 jaar, ongehuwd, moeder Verhaeren genoemd; akte 127, MvS kant. Tb. inv. 130, mem.nr. 68).

Van deze kinderen is het eerste binnen een jaar en het tweede op 16-jarige leeftijd overleden, maar de vier overigen, waarvan er twee ongehuwd blijven en er twee huwen, halen leeftijden van 80 en hoger.


Huwelijk

Adriana Maria de Bont is ongehuwd overleden.


Kinderen

Geen


Beroepen en adressen

De vier langstlevende kinderen erven na het overlijden van hun moeder, weduwe Embrecht de Bont, op 12-11-1845 te Tilburg:
a) een huis, schop, erf in de wijk Heuvel, kadastraal sectie L nr. 376, 1 roede, 84 ellen en een tuin, kadastraal sectie L, nr. 377, 5 roeden, 70 ellen;
b) een huis en erf in de wijk Heuvel, genaamd de Burgerij, kadastraal sectie L, nr. 5, 1 roede;
c) een perceel heide in de wijk Koolhoven, kadastraal sectie T, nr. 681 (of staat er 601?), 68 roeden, 40 ellen
(bron: Memorie van Successie, kantoor: Tilburg, Inventarisnummer: 60, memorienummer: 480).

De familie had enkele bezittingen. Zo verkoopt vader Embertus de Bont op 9 november 1801 (inv. 460, f. 36) een perceel Heybodem groot 2 lopensaat 'De Siepte' aan secretaris Isaac Bles en drie jaar later (inv. 462, f. 15) nog een perceel heide ook groot 2 lopensaat gelegen 'omtrent den kwaden hoek' voor 4 gulden aan notaris Isaac Bles die dan aan de noordkant al een perceel heeft. Aan zijn handtekening kun je zien dat het de Embertus is die de vader is van deze dopeling; hij schrijft de B van Bont als een R.

Vader Embertus is ook voogd geweest over het minderjarige kind van Johanna Maris Bogaars en Peter Adriaan Verrijt, die hertrouwt. Gedagtekend op 18 juli 1797. Eronder staat de handtekening van Embertus.

Voor Notaris Isaac Bles verschijnen op 12-06-1806 Embertus de Bont en zijn echtgenote Petronella Verhoeven, die een schuld van 375 gulden hebben aan de firma die winkelwaren aan hen heeft geleverd; zij mogen die schuld afbetalen tegen een rente van 2,50 per 100 gulden. Blijkbaar hebben zij een winkel. (inv. 463, f. 32)

Embertus de Bont koopt op 29-02-1808 een half huis van Anthony Tieleman van Oerle gelegen aan de Heuvel aan de zuidzijde tussen de huizen van de weduwe Cornelie van den Huizen en dat van Ignatius van Dooren voor 460 gulden. Zie op bijgaande kopie van de acte de handtekening van E. de Bont die nu de B wel zuiver schrijft.

Schpbnkacte 464-78 18080229 Emb De Bont.jpg

Adriana Maria de Bont is ‘zonder beroep’ geregistreerd in BR 1849/59 samen met haar drie jaar oudere broer Johannes Franciscus (winkelier) in het huis wijk Kerk nummer 2135 (deel 14, pag. 402). In BR 1860/70 staan zij geregistreerd in wijk Kerk huis M 315; haar broer is dan grutter. In BR 1870/80 staan beiden zonder beroep en wonen zij (met anderen) in wijk Veldhoven huis nr. K 26 (deel 12 / pag. 26). In BR 1880/90 staan beiden zonder beroep en wonen zij (met anderen) in wijk Korvel-Laar huis nr. B 296 (deel 4, pag. 308). Johannes Franciscus heeft bij testament dd. 17-01-1885 (notaris Martens) als algeheel erfgenaam aangewezen Hendrik Dionisius Jansen, koopman te Tilburg. De waarde van de helft van de onverdeelde boedel werd geschat op 75 gulden (bron: M.v.S. kantoor: Tilburg, Inventarisnummer: 125, memorienummer: 95). Adriana Maria overlijdt te Tilburg op 09-02-1897. Haar testament dd. 25-01-1848 (notaris Beugen, wellicht Bergh?) werd toen niet gevonden (bron M.v.S. kantoor: Tilburg, Inventarisnummer: 130, memorienummer: 68).

Van haar broer Johannes Franciscus de Bont is in het RAT een bidprentje (1894) aanwezig; van Adriana Maria niet.

1809 afbeeldingen en bidprentjes 007.jpg 1809 afbeeldingen en bidprentjes 010.jpg


Bronnen

RAT genealogische website, BHIC website en Genlias.


Detailbronnen van Bont, Adriana Maria deAuteur

A.J. van Reeken