Admissie J.J.J.B. de la Geneste

Lijst medici 1836.jpg
Admissie den bosch geneste 1931.jpg

In de jaarlijks gepubliceerde lijst van "Beoefenaren der Geneeskunst in de Provincie Noord-Braband" van het jaar 1836 wordt de admissiedatum van de plaatselijke Provinciale commissie te 's Hertogenbosch betreffende J.J.J.B. de la Geneste gesteld op 18 mei 1831. Hij is dus al geslaagd voor het toelatingsexamen van de commissie voor hij afgestudeerd is in Leiden. Wellicht was zijn studie te Luik al voldoende om toelating te krijgen tot het medische kader van Noord-Brabant. Bij de beroepsgroep "Chirurgijnen en stadsheelmeesters" wordt Jacobus in 1836 ook vermeld. Woonplaats Tilburg en admissie 22 maart 1832 te Leiden.bron: Provinciaal Blad Noord-Braband jaargang 1836

Admissie vroedmeester geneste.jpg
Admis heelmeester ten platte lande.jpg

In een latere lijst wordt Jacobus de la Geneste genoemd bij de rubriek "Vroedmeesters". Zie links. Admissie te Dordrecht op 10 mei 1837. Mogelijk moet dit 's Hertogenbosch zijn. Bij de "Heelmeesters ten platte lande" komt Jacobus ook nog voor. Zie rechts. Admissiedatum is veranderd in 13 mei 1831. Er is bovendien nog een lijst met apothekers. Daarop staat de jongere broer van Jacobus. Augustinus Joannes de la Geneste, wonende te Tilburg, admissie te 's Hertogenbosch 13 mei 1835


bron:Provinciaal Blad Noord-Braband jaargang 1849


terug