Sint Antonius Tilburg (Reeshof) (Klok)

Informatie

Ook bekend als Emmauskerk.

klok

Klok I
Naam
Gieter Eijsbouts (Asten)
Gietjaar 1966
Doorsnede 692 mm
Gewicht
Grondtoon
Slagtoon d”
Prime
Terts
Kwint
Octaaf
Duodeciem
Bovenoctaaf
Systeem
Aandrijving