Heilige Agnes Raamsdonk

Kerkplein 3, aan noordzijde van parkeerplaats tussen kerk en Ontmoetingscentrum 1937

Heilige Agnes

In een nis boven de ingang van de voormalige katholieke bewaarschool staat het beeld van de heilige Agnes. De naam Agnes komt van het Griekse hagnès,wat de kuise betekent. De heilige Agnes draagt in haar linkerarm een lam en in haar rechterhand een palmtak. De palmtak is het christelijke symbool voor de overwinning op de dood door en in Christus. Zo worden martelaren vaak met een palmtak afgebeeld. Het lam verwijst naar het Latijnse woord agnus, dat lam betekent en symbool staat voor onschuld en zuiverheid. Het hardstenen beeld is in 1937 gemaakt door de Raamsdonker Jan Kappe, timmerman, beeldhouwer en schrijnwerker. Agnes is de beschermheilige van maagden, verliefden dan wel verloofden en tuinlieden. De achtergrond hiervan ligt in haar eigen levensverhaal. De mooie Agnes leefde in de derde eeuw na Christus in Rome en werd al op jonge leeftijd ten huwelijk gevraagd door de zoon van de stadsprefect. Ondanks de martelingen die ze moest ondergaan, weigerde Agnes omdat zij voor zichzelf een toekomst zag als bruid van Christus (non). Uiteindelijk werd ze gedood. Na haar dood zou ze aan haar ouders zijn verschenen met een lam (de onschuld) aan haar zijde. In 1937 breidden de Zusters van Liefde het Adrianusgebouw uit met kleuterschool St. Agnes.


Informatiebron:

• A.M. Heidt, Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven (Den Haag, 1997).

• Bram Bouwens, Zorg in beweging. St. Agnes in Geertruidenberg, 1843-1993 (Raamsdonksveer, 1993) p. 9.

• Jan Hoek en Jan van Strien, Adrianusgebouw van klooster tot ontmoetingscentrum 1907-2007 (Raamsdonksveer, 2007) p. 32 en 36.