Congregaties

Een congregatie was een vrome vereniging van leken tot bevordering van het katholieke leven in gezinnen en samenleving. Tilburg kende een aantal van deze congregaties, zoals de florerende Mariacongregaties in de parochies Sint Anna, de Besterd en ’t Heike. De leden van de in 1849 opgerichte Mariacongregatie van ‘t Heike stelden zich zelfheiliging ten doel, die van de Besterd zetten zich voornamelijk in voor de missie. Een andere populaire congregatie in Tilburg was die van de Heilige Familie, in 1843 opgericht in de parochie ’t Goirke. De leden hiervan kwamen op de zondagnamiddag bij elkaar. Naast congregaties kende Tilburg ook veel broederschappen, waarvan zowel mannen als vrouwen lid konden zijn. Hun doel was voornamelijk het katholieke leven in het gezin en in de samenleving te bevorderen. Deze broederschappen speelden tot in de jaren zestig een belangrijke rol.