Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Tiwos

Tiwos
Inspectie van de woningen in het gedeelte van Tilburg dat in de volksmond bekend staat als de 'Vogeltjesbuurt' in 2016. Medewerkers van woningbouwvereniging TIWOS en toekomstige bewoners bekijken de voortgang in een woning. Fotograaf Anja van Eersel, collectie Regionaal Archief Tilburg.

In 1917 lanceerde de gemeente, in een tijd van grote woningnood, het plan om naast de woningbouw door particulieren en woningbouwverenigingen zelf huizen te bouwen voor de arbeidersklasse. In 1919 werden hiertoe de Gemeentelijke Woningbouwdienst en de Tilburgsche Woningbouwstichting opgericht. Die laatste ging de gemeentewoningen beheren. De eerste projecten ontstonden in de Trouwlaan, de Veestraat, de Korvelsche Schijf (schildersbuurt), rondom het Paduaplein en de textielbuurt. In 1924 werd het woningbezit overgenomen door de Stichting Woningbeheer. Omdat de regering geen subsidies meer verstrekte voor sociale woningbouw, stopten in 1925 de gemeentelijke bouwactiviteiten. In 1927 werd de Woningbouwdienst opgeheven en het gemeentelijke woningbezit groeide nu slechts door aankopen. In 1932 kwam het woningbeheer bij de nieuwe Gemeentelijke Woningdienst, die na de Tweede Wereldoorlog werd geconfronteerd met een enorm woningtekort. Oplossingen werden gevonden met noodwoningen (Maycrete), Aireybouw (Jeruzalem) en duplexwoningen. In de jaren vijftig en zestig volgden er talloze etage- en eengezinswoningen in de uitbreidingswijken. Vanaf 1961 was woningbouw alleen nog een taak voor corporaties. De in de Elzenstraat gevestigde Woningdienst ging zich voornamelijk toeleggen op woningverbetering en renovatie. In 1978 werd het woningbezit overgeheveld van de Stichting Woningbeheer naar de Woningdienst. Deze werd in 1988 geprivatiseerd in de Vereniging Volkshuisvesting Tilburg (VVT). De VVT bleef zich richten op de lagere inkomensgroepen, maar er was ook behoefte aan een goed georganiseerde en financieel gezonde bedrijfsvoering. Deze professionalisering kwam tot uiting in 1994, toen de VVT werd omgezet in Tiwos, Tilburgse Woonstichting. Een voornaam speerpunt werd de belangenbehartiging van de huurders. Daarnaast werden de mogelijkheden verbreed door naast sociale woningbouw ook koopwoningen te bouwen. Tiwos, dat ruim negenduizend woningen bezit, is nu gevestigd in een kantoor in de Stationsstraat. De woonstichting realiseerde in de afgelopen jaren omvangrijke renovatie- en nieuwbouwprojecten, zoals in de textielbuurt, de uitvindersbuurt, de Goirkestraat en Jeruzalem.