Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Ambtsketen burgemeester Udenhout

Artikel 83 van de gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de onderscheidingstekenen draagt, die door de Kroon zijn vastgesteld. Ter uitvoering van deze wetsbepaling is bij koninklijk besluit van 16 november 1852, Staatsblad 201, een onderscheidingsteken vastgesteld en aangegeven wanneer dit moet worden gedragen. Het bestaat uit een zilveren penning, met aan de ene zijde het rijkswapen en aan de andere zijde dat der gemeente, of als de gemeente geen wapen heeft, de naam der gemeente. De penning hangt aan een zilveren ketting of aan een oranje zijden lint. De burgemeester is verplicht het onderscheidingsteken te dragen wanneer hij voorzit in de raadsvergadering, zich in het openbaar vertoont bij brand of bij oproerige beweging, samenscholing of andere stoornis der openbare orde, persoonlijk in het openbaar bevelen geeft krachtens de gemeentewet of krachtens enige andere wet, of bij andere plechtige gelegenheden namens de gemeente optreedt. In andere dan de genoemde gevallen evenmin als bij plechtigheden buiten de gemeente is het dragen van de ambtsketen toegestaan. De ambtsketen van de gemeente Udenhout verkeert in uitstekende staat. Door de gebrekkige archiefzorg in het verleden is niet te achterhalen wie de keten heeft ontworpen, dan wel vervaardigd.

Zie ook