Spoorlaan (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: B & W 28 mei 1968
Jaar: 1881De straat, lopende vanaf de Ringbaan-Oost, bij het spoorwegviaduct, aan de zuidzijde van de spoorbaan, westwaarts - met inbegrip van het parkeerterrein en de rijbanen, waarop uitmonden de Nieuwe Bosscheweg, de Boerhaavestraat en de Tivolistraat - tot de Hart van Brabantlaan, waarmee de scheiding wordt gevormd door de denkbeeldige lijn, getrokken vanuit de oostzijde van de Gasthuisring.


Spoorlaan.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

2141.jpg


De Spoorlaan in de richting van de Heuvel in 1914.


De Spoorlaan, in 1863 aangelegd en met keien over een breedte van vijf meter bestraat, heette aanvankelijk Zuider-Parallelweg. Bij raadsbesluit van 8 oktober 1881 werd de straatnaam aldus vastgesteld: Spoorlaan (vroeger Parallelweg) van den overweg in den Noordhoek langs het spoor tot den Heuvel. De naam is ontleend aan de spoorweg Tilburg - Breda, die op 1 oktober 1863 feestelijk in gebruik werd genomen. Hierbij was minister Thorbecke (> Thorbeckestraat) aanwezig. De feesttrein werd onder meer ontvangen door het gemeentebestuur, de drie Tilburgse gilden en de schutterij. Voor de Heikese kerk was een speciale muziekkiosk opgesteld waar de Nieuwe Koninklijke Harmonie concerteerde.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).