Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Wonderbare broodvermenigvuldiging

de Wonderbare broodvermenigvuldiging
BANK 3 - 13 DE WONDERBARE BROODVERMENIGVULDIGING.jpg

Rij 3 bank 13 De wonderbare broodvermenigvuldiging

De vis met de broodkorf is een toespeling op de wonderbare broodvermenigvuldiging. Mattheüs 14,13-21: “…. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen tot hem en zeiden: deze plaats is eenzaam en het is al laat, zend de scharen weg opdat zij naar de dorpen gaan om voedsel te kopen. Maar Jezus sprak tot hen: zij hoeven niet te gaan; geeft gij hen te eten. Zij antwoordden hem: wij hebben hier slechts vijf broden en twee vissen. Hij zei: breng ze Mij hier. Toen beval Hij de scharen zich neer te zetten, nam de vijf broden en de twee vissen, zag op ten hemel en sprak de zegen uit. Daarop brak Hij de broden en gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen gaven ze aan de scharen. Allen aten en werden verzadigd. Zij verzamelden volle korven. Het waren ongeveer vijf duizend mannen, die gegeten hadden, behalve nog de vrouwen en de kinderen.”