Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Weve, Frans

BalkTiu.jpg

F.N.M. (Frans) Weve (1884-1976) is rector magnificus van de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool in de jaren 1930-1931, 1935-1936 en 1948-1949. Vanaf de oprichting tot aan zijn emeritaat in 1954 is hij hoogleraar Sociale wijsbegeerte en algemene filosofie. Hij behoort met Goossens, Gimbrère, Cobbenhagen en Kaag tot de hoogleraren van het eerste uur die warm voorstander zijn van katholiek wetenschappelijk onderwijs.

Weve1.png

Wijsgeer

Weve is Dominicaan en in 1918 gepromoveerd aan de Universiteit van Freiburg (Zwitserland) op een proefschrift over de staats- en maatschappijleer van Thomas van Aquino. Hij is tijdens het interbellum een van de wetenschappelijke voormannen van de katholieke wijsgerige gemeenschapsgedachte en een groot kenner van de thomistische wijsbegeerte. Weve heeft een groot aantal publicaties op zijn naam en was een begenadigd redenaar. Hij heeft zich in het bijzonder ingezet voor een grotere rol van de andere sociale wetenschappen in de economie.

Maatschappelijke functies

In de jaren dertig vertegenwoordigt hij de hogeschool in de partijraad van de RK Staatspartij. Hij is bijna twee decennia geestelijk adviseur van de katholieke jonge werkgevers. In 1932 wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1954 neemt hij afscheid van de hogeschool (foto).