Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Wetenschapswinkel

BalkTiu.jpg

Maatschappelijke problemen

De Tilburgse wetenschapswinkel is begin jaren tachtig ontstaan. De winkel was een uitvloeisel van de democratiseringsbeweging die vanaf eind jaren zestig binnen universitair Nederland op gang gekomen was. Die beweging benadrukte het belang van wetenschap die zich (directer) dienstbaar maakte aan maatschappelijke problemen. Aan de meeste universiteiten werd daarom een wetenschapswinkel opgericht. De winkel stelde wetenschappelijke kennis en onderzoek beschikbaar aan groepen in de samenleving die daarvan tot op dat moment verstoken waren gebleven. Het onderzoek van wetenschapswinkels kan beschouwd worden als een vroege vorm van kennisvalorisatie.

Onderzoeksopdrachten

De eerste vragen aan de wetenschapswinkel werden gesteld nadat in 1980 een groep studenten potentiële klantgroepen had benaderd. Het leverde 21 verzoeken op. De wetenschapswinkel trad op als bemiddelaar tussen externe klanten en onderzoekers binnen de universiteit. Vaak werd een onderzoek uitgevoerd in het kader van een afstudeerscriptie. In 1982 stemde de Hogeschoolraad in met de eerste ‘Regeling Wetenschapswinkel’. Daarmee was het mogelijk om naast studenten een aantal medewerkers in vaste dienst te nemen. In de jaren erna kreeg de wetenschapswinkel ook de beschikking over een budget om samen met faculteiten promotieonderzoeken uit te voeren. Ook op deze manier konden maatschappelijke vraagstukken geagendeerd.

Resultaten

Niet zelden was de wetenschapswinkel betrokken bij onderzoek dat voorop liep bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zo deed de Tilburgse wetenschapswinkel al heel vroeg onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening in de ouderenzorg. Spraakmakend was het onderzoek naar de effecten van muziek op de werkvloer. Alle nationale radiozenders besteedden aandacht aan dit onderzoek, dat uitwees dat muziek géén positief effect had op prestaties van werknemers.

Andere organisatievorm

De wetenschapswinkel ging in het begin van de 21e eeuw op in het ‘Centrum voor Kennistransfer’. De toenmalige opeenvolgende voorzitters van het College van Bestuur, Van Rooy en Van Oorschot, benadrukten het belang van dienstverlening aan het bedrijfsleven en het stimuleren van ondernemerschap. Vanuit de wetenschapswinkel werden nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld die een plek kregen binnen het centrum: het Loket MKB, Ondernemer & Recht, Tilburg Matchpoint, het Ondernemerscentrum en StartersLift.