Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Vrienden van Cobbenhagen

BalkTiu.jpg


De ‘Vrienden van Cobbenhagen’ is een netwerk van zo’n driehonderd afgestudeerden van Tilburg University. De vrienden ontmoeten elkaar regelmatig op bijeenkomsten zoals Vriendendagen, zowel op de campus als daarbuiten. Zo bezochten de vrienden onder meer de Hermitage in Amsterdam, de ECI Cultuurfabriek in Roermond en de Nederlandse ambassadeur in Brussel. Daarnaast organiseren de vrienden onderling zogeheten boardroom meetings: een kijkje in de keuken van het bedrijf van een van de vrienden. De Vrienden van Cobbenhagen spelen een prominente rol bij de ondersteuning van de universiteit, zowel in financiële zin (het lidmaatschap kost vijfhonderd euro) als door het beschikbaar stellen van hun kennis en persoonlijke netwerken.

Activiteiten

De activiteiten van de Vrienden van Cobbenhagen worden georganiseerd door de stichting ‘Professor Cobbenhagen’ (SPC). Deze is ontstaan uit de Tilburgse Academische Economische Kring (TAEK) opgericht in 1934 door hoogleraar Economie Cobbenhagen, founding father van de universiteit. Cobbenhagen zag de universiteit als een gemeenschap van wetenschappers, studenten en afgestudeerden. Met TAEK, een vereniging van Tilburgse afgestudeerden, stonden hem twee doelen voor ogen. Enerzijds moest de universiteit een permanente voedingsbodem blijven voor haar afgestudeerden, anderzijds moesten studenten profijt kunnen hebben van de praktijkervaringen (en het netwerk) van diezelfde alumni.

Vorming stichting

Halverwege de jaren tachtig in de 20e eeuw zijn op initiatief van de SPC zelfstandige facultaire afgestudeerdenverenigingen ontstaan. Afgestudeerden worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij 'hun' facultaire vereniging. De taakstelling van de stichting veranderde daardoor: een koepelfunctie voor alle afgestudeerdenverenigingen en het organiseren van activiteiten voor de eigen vriendenkring. Daarnaast treedt het bestuur van de SPC en Vrienden van Cobbenhagen op als adviseur van het College van Bestuur over alumni-aangelegenheden.

Sinds 2013 werken de Vrienden van Cobbenhagen nauw samen met het Outreaching Honours Program van de universiteit. Ze verlenen een aparte financiële bijdrage en sommige vrienden treden op als mentor van de studenten. Ook neemt een selectie van HOP-studenten deel aan de Vriendendagen.