Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Vredesduif

de Vredesduif
BANK 4 - 10 DE VREDESDUIF.jpg

Rij 4 bank 10 De vredesduif

Van oudsher is de olijftak het symbool van de vrede. De duif met de olijftak was in de oudchristelijke kunst het symbool van de vrede naar aanleiding van het zondvloedverhaal in Genesis 8 en 9. “En de wateren begonnen te vallen na honderdenvijftig dagen en de ark rustte op de bergen van Armenië. En Noë zond een duif uit om te zien, of reeds de wateren geweken waren van het aanschijn van de aarde. Daar deze niets vond, waarop haar voet kon rusten, keerde zij tot hem naar de ark terug. Na dan nog zeven dagen gewacht te hebben, liet hij wederom de duif uit de ark. Deze nu kwam tot hem des avonds en droeg een olijftak met groene bladeren in haar bek. En God zei tot Noë en tot zijn vrouw met hem: Ik zal een verbond sluiten met u, mijn regenboog zal ik stellen in de wolken en hij zal het teken zijn des verbonds tussen Mij en de aarde.” Vrede.