Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Veldhoven, Gery van

BalkTiu.jpg

G.M. (Gery) van Veldhoven (1934) is rector magnificus in de jaren 1981-1983. Bovendien is hij in de periode 1992-1995 voorzitter van het College van Bestuur. Van Veldhoven, geboren in Rijswijk, legt in 1959 het doctoraal examen Bedrijfspsychologie af in Nijmegen. Vier jaar later promoveert hij aan die universiteit tot doctor op het proefschrift ‘Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen’. Van 1964-1968 werkt hij bij Unilever. Vanaf 1968 is hij verbonden aan het onderzoeksbureau SOCMAR: ‘Social and Marketing Research’.

Veldhoven.jpg

Economische psychologie

In 1972 wordt Van Veldhoven aan de pas opgerichte subfaculteit Psychologie in Tilburg benoemd tot hoogleraar Economische psychologie, in het bijzonder de psychologie van het consumentengedrag. Hij is de eerste leerstoelhouder op dit gebied in Nederland. In 1987 wordt hij voor een periode van vijf jaar benoemd tot voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad. Deze bestuursfunctie neemt de helft van zijn tijd in beslag.

Van Veldhoven verkent als collegevoorzitter de mogelijkheden om met de universiteiten in Eindhoven en Maastricht nauwer samen te werken, en staat achter vergaande plannen te fuseren met de universiteit van Nijmegen.

In 1992 houdt Van Veldhoven als voorzitter van het CvB een rede over de positie van de Tilburgse universiteit. Niet alle faculteiten zijn in dat verhaal vertegenwoordigd, maar dit betekent niét dat sprake is van een ‘gemutileerde’ instelling, aldus Van Veldhoven. Wijs geworden door de gesprekken met derden draait hij de zaak juist om. “Met wat we hebben, zijn we juist een gespecialiseerde universiteit. Gespecialiseerd in maatschappij- en geesteswetenschappen.”

Toga

In 1997, twee jaar na zijn pensionering, wordt Van Veldhoven benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2017 schonk hij de universiteit zijn toga, oorspronkelijk het bezit van zijn familielid P.P. van Berkum, die in de jaren veertig en vijftig tweemaal rector magnificus was.