Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Universiteitsfonds

BalkTiu.jpg

Doelen

De stichting ‘Universiteitsfonds Tilburg’ is opgericht in oktober 2008, met als doel het verwerven van fondsen voor drie doelen. Ten eerste het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek als innovatieve aanvulling op de financiering vanuit de overheid of markt. Ten tweede de ondersteuning van projecten ter strategische meerwaarde van de universiteit op het gebied van onderzoek, onderwijs en faciliteiten. En ten derde de bevordering van activiteiten binnen de academische gemeenschap die ten goede komen aan de studenten en alumni.

Brug tussen universiteit en maatschappij

Het universiteitsfonds slaat een brug tussen universiteit en maatschappij voor initiatieven die steun nodig hebben en waarin de overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. In de praktijk wordt er steun verleend aan innovatieve onderzoeksprojecten, nieuwe onderwijsinitiatieven en voor bijzondere activiteiten en faciliteiten voor studenten en alumni. Met middelen van het fonds zijn bijvoorbeeld het DAF Lab en meerdere scholarships voor buitenlandse masterstudenten (mede) gefinancierd.

Bijdragen

Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, baten en andere verkrijgingen. De stichting heeft ANBI- status en bracht in 2012 haar eerste Jaarverslag uit. De bestuurders van het fonds zijn overwegend alumni, die vrijwillig het bestuursambt bekleden. De universiteit bewandelt meerdere wegen om schenkingen en giften te bevorderen. Om die reden worden doel en rol van het universiteitsfonds opnieuw bezien, evenals de relatie met de universiteit en de statutaire bevoegdheden van het bestuur van het fonds.