Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Univers

BalkTiu.jpg

Univers is de naam van het onafhankelijke magazine van de universiteit en de eveneens journalistiek onafhankelijke nieuwssite. De titel Univers is ontleend aan de naam van de schreefloze letter die de krant indertijd gebruikte.

Univers.jpg

Onafhankelijk

De krant heeft sinds 1969 een onafhankelijke redactie. Dat houdt in dat het aan de redactie is te bepalen over welke onderwerpen wordt geschreven, en op welke wijze. Aangezien de redactie voor de uitgave en financiering van blad en website vrijwel geheel afhankelijk is van de universiteit, ontstaat er met enige regelmaat spanning. Bestuurders zien soms liever een blad dat vooral het goede nieuws over de instelling verspreidt. Voorstanders van een onafhankelijk blad wijzen daarentegen op de podiumfunctie, op de verbindende rol in de vaak versnipperde universitaire instellingen en op kritische reflectie als een wezenlijk onderdeel van een academische gemeenschap.

De onafhankelijkheid is geborgd in een redactiestatuut waarin is bepaald dat een redactieraad toezicht houdt en bemiddelt bij eventuele conflicten. Die zijn er nu en dan, wat wel eens wil leiden tot dreigementen over opheffing, maar in de praktijk leiden ze zelden tot meer dan een rectificatie. De bij tijd en wijle wat ongemakkelijke praktijk is overigens vergelijkbaar met die aan andere universiteiten, waar discussie over onafhankelijkheid eveneens een regelmatig terugkerend issue is.

In januari 2018 moest hoofdredacteur Francien Bardoel het veld ruimen, na het publiceren van een omstreden column van hoogleraar Verbon over #MeToo. Zijn tekst zorgde voor een open brief van wetenschappers die zich distantieerden van de column, maar ook van Univers - dat in hun ogen geen podium had mogen bieden aan een dergelijk geluid. Ook de redactie was niet eensgezind over de aanpak. De redactieraad oordeelde dat er een onwerkbare situatie was ontstaan.


Hogeschoolblad

De naam Univers kreeg de krant toen de instelling in 1986 werd omgedoopt tot KUB, en de titel ‘Tilburg Hogeschool Blad’ niet langer adequaat was. Het blad verscheen voor het eerst in 1964, als aanvulling op de mededelingen die tot dan toe uitsluitend ad valvas (Latijn voor ‘tegen de deuren’) werden gedaan. Het blad, zo schreef de redactie, dankt zijn ontstaan aan een geconstateerd communicatiegebrek. Of, in de woorden van Han Loevendie, destijds secretaris van het Curatorium: “sommige ramen moesten wel wat verder open”. Daarmee doelde hij op het enige bestaande studentenblad tot dan toe ‘Viking’. Dat blad, uitgegeven door St. Olof, was in de ogen van steeds meer studenten aan de brave kant. Hoewel ook daar soms artikelen verschenen die bij bestuurders of hoogleraren verkeerd vielen.

Het eerste nummer van het THB deed nauwelijks voor Viking onder. Het bevatte buiten een enkele kritische noot vooral samenvattingen van redes en bijeenkomsten. Foto’s ontbreken nog. De rubriek ‘Acadabria’ was goed voor nieuws in het kort, met her en der een stekeligheid. Het blad opende echter met een meer dan beleefd vraaggesprek met hoogleraar Plattel, aan de vooravond van diens sabbatical leave. En ook redacteur Wim Boerboom – later wetenschappelijk medewerker en pleitbezorger van het vak Marxistische economie - wist zijn plaats. Hij wachtte keurig toen hem - stipt op tijd voor een interview met de nieuwe president-curator Van Boven - werd gevraagd om te wachten tot die zou zijn ontwaakt uit zijn middagslaap. De toon veranderde sterk in de jaren zeventig toen de universiteitskrant zich ontwikkelde tot een links georiënteerde, kritisch volger van de instelling, met elke week wel wat onwelgevallig nieuws. De degens werden gekruist met vooral 'behoudende' bestuurders en corpora.

Universonline

De huidige redactie worstelt eerder met de politieke correctheid van de moderne tijd. Woorden en begrippen zijn al snel seksistisch, racistisch of jagen anderszins lezers (of bestuurders) op de kast. Het vergt een nieuw soort alertheid voor de redactie, die dagelijks nieuws verzorgt via Universonline (jaarlijks circa 750.000 bezocht). Univers is overigens ook actief op social media zoals twitter, instagram en facebook. Het driewekelijkse magazine richt zich vooral op achtergrondverhalen. Dit alles tweetalig, geheel naar de tijdgeest.