Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Uitdrijving uit paradijs

de Uitdrijving
BANK 4 - 21 DE UITDRIJVING UIT HET AARDSPARADIJS.jpg

Rij 4 bank 21 De uitdrijving uit het paradijs

Genesis III: “En de Here God sprak tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder alle dieren en beesten van de aarde; op uw buik zult gij kruipen en stof eten alle dagen van uw leven. Vijandschap zal ik stellen tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost en zij zal u de kop verpletteren.” Haar kroost was Jezus Christus, die de duivel overwon en ons verlost heeft. “En de Here God zond Adam uit het paradijs, opdat hij de aarde zou bewerken, waaruit hij genomen is. En hij dreef hem uit en plaatste vóór het paradijs de cherubijnen met vlammend en zwaaiend zwaard, om de weg te bewaken naar de boom des levens.”