Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

UFO systeem

BalkTiu.jpg

Universitaire functies

UFO staat voor het systeem van ‘Universitair Functie ordenen’. Het systeem werd in 2003 voor alle Nederlandse universiteiten ingevoerd, na voorafgaand onderzoek door de HayGroup. Op basis van UFO krijgt krijgen werknemers een functieprofiel met bijbehorend functieniveau en salarisschaal. UFO kent 115 functieprofielen, verdeeld over 10 groepen (‘functiefamilies’) en variërend van schaal 1 (in 2016 bruto minimaal 1.572 per maand) tot en met schaal 18 (bruto maximaal 9.174).

Functiegroepen

De wetenschappelijke functies zijn ondergebracht in de functiegroep ‘Onderwijs en onderzoek’. De overige functiegroepen behoren tot de categorie ondersteunend en beheerspersoneel. UFO kent voor alle functieprofielen een beschrijving van de kernactiviteiten en de te behalen resultaten. Voor functies met meerdere (schaal)niveaus geeft UFO ook de indelingscriteria. Buiten de 10 functiefamilies kent UFO nog de categorie ‘Zeldzame functies’. Daartoe behoren onder andere, ook in Tilburg, de pedel en de *universiteitspastor alsook - niet in Tilburg - de beiaardier en de anesthesiemedewerker.

Competenties

Onderdeel van UFO is ook een zogenaamd competentie instrument. Dit kan worden gebruikt voor werving en selectie en resultaat- en ontwikkelgesprekken met medewerkers. Er zijn 32 competenties gedefinieerd die van belang zijn om succesvol aan een universiteit te functioneren. De competenties hebben te maken met probleemoplossend vermogen en met sociaal en persoonsgebonden gedrag.