Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Twernerij en Ververij Broekhoven

Deze fabriek is onderzocht door Meer, Peter van. Ingevoerd door Vorst, Willem van de


Twernerij en Ververij Broekhoven
TwernerijenVerverijBroekhoven.jpg
Foto uit: Gorp, P.J.M. van en Ronald Peeters. Textielfabrieken op briefhoofden 1866-1956. 1981
Type bedrijf Twernerij en ververij
Vestigingsadres Broekhovenseweg 220

wordt in 1954: Broekhovenseweg 130 [7]

Datum oprichting 01-05-1913
Datum opheffing 17-12-1976
Eigenaars / oprichters Cornelis J.J. Wouters, Marie A.G. Swagemakers, echtgenote en twee zonen:

Ignatius J.H.C. Wouters (werd later eigenaar van de Twernerij)

Josephus A.C.M. Wouters (beheerde later de wolhandel) [4]

Opvolging Vincentius A.C.M. Wouters, Cornelis I.A.M. Wouters, Ignac, Jos
Herkomst eigenaars / oprichters Allen uit Tilburg. De heer Leiberich als geldschieter was afkomstig uit Brussel
Herkomst vreemd kapitaal In 1935 voor fl 150.000 aan obligaties op naam met een rente van 6% met als onderpand de inventaris [7],[8].
Reikwijdte van het bedrijf Landelijk met opdrachten uit het hele land


Algemene omschrijving

30-12-1913 wordt de vennootschap van koophandel "opgericht" tussen de firma C.J. Wouters als beherend vennoot en E.H.A. Leiberich als commanditaire vennoot. De vennootschap gaat onder de naam Twernerij en Ververij Broekhoven te Tilburg en is aangegaan per 1-5-1913 [4].
Per 31-10-1918 volgt de ontbinding van de vennootschap met Leiberich [5]

Hiermee wordt de firma C.J. Wouters niet opgeheven maar krijgt als doel de 'handel in wol en aanverwante artikelen' en opereert vanuit het adres Hoefakkerstraat 21 en later vanuit de Willem II-straat [6].

Het textielveredelingsbedrijf Twernerij en Ververij Broekhoven was een ververij van wollen en halfwollen grondstoffen, stukgoederen en garens, en van katoenen- en kunstzijden garens. Maar ook carboniseerderij en zengerij van wollen stukgoederen, thermofixeerderij en loontwernerij van alle soorten garens.

Men richtte zich op het spoelen op spoelen of inslagcops, twernen, verven, haspelen van breigarens en de verdere bewerking van katoenen garens. Maar ook op het verven van losse vezelmaterialen of gebreide goederen uit natuurlijke en synthetische grondstoffen. Tevens werden er stoffen gecarboniseerd en geschroeid, meestal in opdracht van andere Tilburgse textielfabrieken

Er was een speciale afdeling voor het verven en bleken van wollen tricotagegarens, zowel voor fantasie bovenkleding als voor badkostuums. Kousen en sokken-ververij, Indanthren-ververij, motvrij maken van wollen stukgoederen.

Er werden textielgarens gespoeld en getwijnd, maar vooral geverfd op moderne apparatuur. Ook los vezelmateriaal en geweven of gebreide goederen uit natuurlijke of synthetische stoffen werden er geverfd, vooral voor andere textielfabrieken. De snelle opkomst van de tricotage-industrie deed een grote en snel stijgende behoefte ontstaan aan tricotgarens in een veelheid van frisse, nieuwe kleuren, waarvoor de desbetreffende fabrieken geheel op het buitenland waren aangewezen. Het verven van tricotgarens vergde nieuwe, kostbare installaties, benevens de nodige vakkennis en er was klaarblijkelijk hier te lande geen ververij, die het initiatief durfde te nemen, om het voorlopig daaraan verbonden zeer grote risico op zich te nemen. Hetzelfde gold voor de zgn. breigarens. Om snel de deskundigheid in huis te hebben werden voor en na de tweede wereldoorlog verschillende Duitse verfmeesters aangetrokken [16].

Bij het sluiten van het bedrijf in 1976 was er geen afvloeiingsregeling voor de 85 werknemers, omdat de familie Wouters naar eigen zeggen al genoeg geld verspeeld had. Er is ook geen overheidssteun omdat er geen orders zijn. Het TextielMuseum heeft in haar knipselmap een lijst van de ontslagen werknemers. Het Faillissement vindt plaats door het bindend worden van de slotuitdelingslijst dd 5-9-1978 [10]


16601 Complex Broekhoven.jpg

Gezinskaarten

Opmerkingen

 • Voor de oprichting in 1913 was er al textielindustrie op het adres aan de Broekhovense weg. - 2-7-1910 oprichting vennootschap tussen E.H.J. Janssen en E.H.A. Leiberich, onder de naam Eduard Janssen Azn aan de Broekhovensche akkers, nu Broekhovenseweg.
  6-5-1913 verkoop- en transportakte tussen Eduard Janssen Azn en C.J. Wouters over aankoop van twernerij, ververij en grond aan de Broekhovensche weg [3] Eduard Janssen Azn, die zijn vennootschap in 1913 verkocht, is nog een aantal jaren in dienst bij het bedrijf en tekende ook brieven en facturen [7].
  De eigenaren Wouters zijn verbonden aan de firma Wouters, C.J. en de Wolwasserij Wouters & Zn., C.
 • Twernerij en Ververij Broekhoven was, volgens een artikel in de pers, een typisch dienstverlenend bedrijf dat het van de loonopdrachten uit de wollenstoffenindustrie moest hebben. De teruggang van de textielsector in het algemeen en de Tilburgse textielindustrie in het bijzonder, de ingrijpende milieueisen die gesteld werden aan de afvoer van verfwater en de opkomst van Sigmacon, die eerst de eigen leden opdrachten toespeelde, maakten het arbeidsterrein van Twernerij en Ververij Broekhoven te klein om nog te kunnen bestaan.
 • Het TextielMuseum beschikt over een glas in loodraam van Toon Berg met een tekening van de fabriek, daterende uit 1938 bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan (object 05275).
 • De fabrieksschoorsteen die bij het ontmantelen van het grootste deel van de gebouwen in 1978 tegen de vlakte ging was de hoogste van Tilburg: 76 meter [15].

Opvolging

Vincentius A.C.M. Wouters; de derde zoon, voerde later mede met Ignatius de directie.
Cornelis I.A.M. Wouters, zoon van Ignatius J.H.C., heeft later zijn plaats ingenomen.
De zoon van Josephus A.C.M., Ignac, nam later de plaats van Vincent over. De andere zoon, Jos, zette de wolhandel van C.J. Wouters voort.


Ontwerp van het karakteristieke ingangsgebouw aan de Broekhovenseweg.


Bronnen

 • NL-TbRAT-115 Maas 1910/213 dd 2-7
 • NL-TbRAT-115 Maas 1913/184 dd 6-5
 • NL-TbRAT-115 Maas 1913/488 dd 30-12
 • NL-TbRAT-115 Maas 1918/487 dd 31-10-1918
 • NL-TbRAT-115 Maas 1921/168 dd 5-4-1921
 • Handelsregister KvK Tilburg dossier 19 nr 467 akte C
 • Handelsregister KvK Tilburg dossier 19 nr 2696 akte M
 • Handelsregister KvK Tilburg dossier 19 nr 3068
 • Handelsregister KvK Tilburg dossier 19 nr 4325
 • Brief Gewestelijke Arbeidsbureau Tilburg dd 30 december 1976
 • Nieuwe Tilburgsche Courant 14-5-1920
 • De Tijd 14-5-1920
 • Nieuwsblad van het Zuiden 17-12-1976
 • Nieuwsblad van het Zuiden 31-8-1978
 • N.V. Twernerij en ververij "Broekhoven" Tilburg. Tilburg : Twernerij en Ververij Broekhoven, [1913].

Van een andere onderzoeker:

Deze textielfabriek werd in 1913 opgericht door Ignatius Wouters (C.J. Wouters) aan de Broekhovenseweg en groeide al snel uit tot een omvangrijk textielveredelingsbedrijf. Er werden textielgarens gespoeld en getwijnd, maar voornamelijk geverfd. Ook werden er los vezelmateriaal (vlokmateriaal) geweven en gebreide textielgoederen uit natuurlijke en synthetische grondstoffen geverfd. Tevens werden er wollenstoffen gecarboniseerd en geschroeid. Dit werk gebeurde altijd in opdracht van hoofdzakelijk Tilburgse textielfabrikanten. In 1978 werden de bedrijfsactiviteiten stopgezet, met 85 ontslagen tot gevolg. Een groot deel van het fabriekscomplex werd gesloopt, met uitzondering van het kantoor en een pakhuis met 3 lagen en een kelder, dat in 1919 was ontworpen door Frans de Beer. Op het terrein zijn nu diverse andere bedrijven gevestigd. In het Nederlands Textielmuseum bevindt zich een glas-in-loodraam van Toon Berg waarop het in 1938 jubilerende bedrijf staat afgebeeld.

Het Geheugen van Tilburg