Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Tilburgsche Courant

In 1865 verscheen het eerste nummer van Het Weekblad van Tilburg, een behoudend rooms-katholiek blad. Drukker en uitgever was Drukkerij N. Luijten en de uit Den Bosch afkomstige Joannes Vrancken was redacteur. Er zijn aanwijzingen dat de clerus, met goedvinden, en zelfs mgr. Joannes Zwijsen zich met de uitgave van het weekblad heeft ingelaten. Na de afschaffing van het dagbladzegel (belasting) op 1 juli 1869 werd twee dagen later Het Weekblad van Tilburg omgezet in het tweemaal per week verschijnende Tilburgsche Courant: Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. Luijten bleef drukker en uitgever, Vrancken redacteur en ook het katholieke karakter bleef behouden. Vanaf 1911 verscheen het blad onder redactie van Nol Prins dagelijks onder de titel Tilburgsche Courant: Dagblad van het Zuiden. Het omzetten in een dagblad werd gerechtvaardigd door de opleving van het Rijke Roomsche Leven, waardoor het aantal abonnementen toenam. Na de Eerste Wereldoorlog verloor de Tilburgsche Courant veel abonnees, waarschijnlijk mede door het verschijnen van Het Nieuwsblad van het Zuiden in 1917. Om financiële redenen zag Luijten zich in 1922 gedwongen de krant te verkopen aan Handelsdrukkerij Helmond. Het aantal abonnementen bleef sterk teruglopen. In 1931 werd de Tilburgsche Courant verkocht aan de firma van Antoine Arts.