Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Theologische Faculteit

Theologische Faculteit
Viering van 25 jaar theologische faculteit Universiteit Tilburg. Fotograaf Rien Siers, collectie Regionaal Archief Tilburg.

De Stichting Theologische Faculteit Tilburg, die opleidde tot het kerkelijk ambt, werd in 1967 opgericht. Mede-initiatiefnemers waren de bisschoppen van Breda en Den Bosch. In 1974 kreeg de faculteit de status van bijzondere theologische Universiteit, wat onder meer inhield dat de faculteit gerechtigd was doctoraten te verlenen. De Theologische Faculteit Tilburg begon in het voormalige gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Willem II-straat. Later vond zij onderdak bij de voorloper van de Universiteit van Tilburg (UvT).

In 1980 werd het voormalige Posjet in gebruik genomen. Ook de omvangrijke theologische bibliotheek werd hier gevestigd. In 2006 fuseerden de Theologische Faculteit Tilburg en de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht met de UvT en het jaar daarop werd de Faculteit Katholieke Theologie ingesteld. Deze faculteit is als theologische opleiding erkend door de Heilige Stoel en door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ze is de enige faculteit voor katholieke theologie in Nederland waar de wetenschappelijke opleiding tot kerkelijke ambten en diensten verzorgd wordt. Het gebouw aan de Academielaan is sinds 2008 in gebruik als moskee.