Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Studentenpolitiek

BalkTiu.jpg

Wie de vaak hoekige strijd tussen klassieke bestuurders en studenten uit het Tilburg van de jaren zestig en zeventig kent, zal het misschien verbazen dat de universiteit in 2015 de ‘Toffe Peer’ in ontvangst mocht nemen, een prijs voor goede medezeggenschap. Het Landelijk Overleg Fracties prees Tilburg University voor het vroegtijdig betrekken van fracties bij beslissingen en vervolgens ook daadwerkelijk iets doen met hun advies.

ToffePeerAward.png

ATSO

Studenten zijn anno 2017 vertegenwoordigd door twee fracties: Front en SAM. Het zijn de verre nazaten van de eerste georganiseerde studentenpolitiek: ATSO, de Algemene Tilburgse Studenten Organisatie. Die ontstond in 1964 op de bovenzaal van café Voskens aan de Korte Heuvel en was bedoeld als representant van alle studenten aan de hogeschool. Tot dan toe had Olof die rol bekleed, maar kon dat steeds moeilijker wegens het toenemend aantal studenten dat geen lid wenste te zijn van een traditioneel corps. Iedereen kon zich aansluiten bij ATSO en uit het ledental werd de Tilburgse Studentenraad gevormd. In het oprichtingsjaar verscheen ook het ‘TAS-blad’ (Tilburgs Algemeen Studentenblad), dat samen met het ook in 1964 gestarte Tilburgs Hogeschoolblad – het officiële mededelingenorgaan - de voorloper was van Univers, de huidige universiteitskrant.

TAS.jpg

ATSO groeide uit tot een politiek links georiënteerd actieplatform dat aan de basis stond van de bezetting in mei 1969. Die zeker een voorhoederol heeft gespeeld in de studentenbeweging die zou leiden tot onder meer de wet universitaire bestuurshervorming uit 1970, waarin een belangrijk deel van de studenteneisen voor medezeggenschap min of meer werd ingewilligd.

SAM en FRONT

In de universiteitspolitiek van Tilburg speelden tot in de jaren negentig twee fracties een rol: het Tilburgse Studenten Overleg (TSO) en de Progressieve Studentenfractie (PSF). TSO was op papier de wat behoudendere van de twee, al waren ideologische verschillen – als die al bestonden - lastig te ontwaren. In 1995 bleek het dan ook niet al te moeilijk om de handen ineen te slaan, en was de geboorte daar van SAM: studenten aan de macht. De alleenheerschappij bleek niet van lange duur. In 2006 maakte de fractie Front zijn opwachting. De jongste loot aan de politieke stam won in 2017 verrassend zes zetels, terwijl ‘oudgediende’ SAM het met drie moet stellen. Opvallend is de relatief hoge opkomst bij verkiezingen in Tilburg. In 2015-2016 bedroeg die 49 procent, bijna 10 procent meer dan nummer twee Delft en ruim 40 procent meer dan in Utrecht.

Studentenpolitiek.jpg

Behartiging studentenbelangen

De huidige fracties zijn goed bedreven in het behartigen van studentenbelangen: zo zijn door toedoen van SAM niet gebruikte collegezalen beschikbaar als studiewerkplek en zijn door toedoen van Front meer buitenwerkplekken gerealiseerd. Samen maakten de fracties zich sterk voor de komst van een pilot flexstuderen. Dat houdt in dat studenten per vak kunnen betalen (met een minimum van 30 ECTS). Dit experiment beoogt om activiteiten naast de studie (ondernemerschap, topsport, mantelzorg) beter mogelijk te maken. Intussen zijn studenten dermate goed georganiseerd dat er een landelijk netwerk van fracties is ontstaan (LOF) met als doel ”het verschaffen van informatie, verzorgen van trainingen en het uitwisselen van ideeën met betrekking tot medezeggenschap.” En dit LOF – de verhoudingen zijn écht veranderd sinds de jaren zestig – bepaalt mee welke instelling de Toffe Peer wint.