Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Studentenoordelen

BalkTiu.jpg

Nationale Studenten Enquête

In tijden van prestatieafspraken tussen universiteiten en de overheid en in een decennium waar de concurrentie tussen universiteiten toeneemt, wordt steeds meer belang gehecht aan het ‘objectiveren’ van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het leidde tot de ‘Nationale Studenten Enquête’ (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Er wordt gelet op de inhoud, docenten, studiebegeleiding, faciliteiten, toetsing, stages en de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Studenttevredenheid

In 2017 werden ruim 728.000 studenten in Nederland ondervraagd over hun eigen opleiding. Tilburg University kwam goed uit de bus: de studenttevredenheid (4,15 op een schaal van 5) is het hoogste van de algemene universiteiten in Nederland. De waardering stijgt bovendien: 3,92 in 2013, 4,00 in 2014, 4,09 in 2015 en 4,13 in 2016. Worden alle universiteiten meegenomen (de drie technische- en de landbouwuniversiteit Wageningen) dan neemt Tilburg een derde positie in, na Wageningen en Eindhoven.

Voorbereiding op beroepsloopbaan

De universiteit krijgt de hoogste gemiddelde beoordeling voor stages (de begeleiding door het stagebedrijf en wat de student tijdens de stage geleerd heeft). Studenten oordelen ook bovengemiddeld positief (top drie) waar het de inhoud van de opleiding betreft, de docenten, toetsing, beoordeling, studielast, internationalisering en het opdoen van wetenschappelijke vaardigheden, docenten, toetsing en beoordeling, studielast en internationalisering. De sterkste groei in de waardering betreft de stages en de voorbereiding op een beroepsloopbaan.

Invloed op studiekeuze

De NSE-data vormen belangrijke input voor diverse rankings (Keuzegids, Elsevier), die op hun beurt van invloed zijn op de studiekeuze van scholieren. Dus een positieve of negatieve waardering door zittende studenten kan grote effecten hebben op de instroom*. De oordelen van studenten in NSE-verband worden door Tilburg University jaarlijks gebruikt voor een analyse van dienstverlening en individuele opleidingen. Waar het beter kan, komt een verbeterplan.