Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Studentenaantallen

BalkTiu.jpg

In 2017 telde de universiteit 14.291 studenten, 1.241 meer dan het jaar daarvoor, een groei van 9.5 procent. Het is het grootste aantal in de historie van de universiteit (de top was tot dan toe 2011: 13.587 studenten). Het aandeel internationale studenten groeide in het collegejaar 2017-2018 tot 14,5 procent. Aan de groei die sinds 2014 werd ingezet lijkt voorlopig geen einde te komen. Tilburg University heeft zich voorgenomen uit te groeien tot een (naar Nederlandse maatstaven) middelgrote instelling met zo’n 20.000 studenten. De meest opvallende groei maakte de instelling door in de beginjaren en in de jaren zestig. De universiteit startte in 1927 met 28 studenten, om er na 5 jaar 121 en na 10 jaar 222 te tellen. Daarna volgde gestage groei met af en toe periodes van stabilisering dan wel kleine achteruitgang. In de jaren zestig namen de aantallen in meerdere opzichten toe: in 1960 waren er 838 ingeschrevenen, in 1970 3.289. Die groei is deels toe te schrijven aan de naoorlogse bevolkingsgroei en deels aan de komst van de nieuwe studierichtingen Rechten en Sociale wetenschappen in deze periode.

Studenten.jpg

Emancipatie en internationalisering

Opvallend is de toename van het aantal vrouwen en, in de laatste 20 jaar, van buitenlandse studenten. In 1995 bedroeg het aantal vrouwelijke studenten 41 procent, in 2016 was dat 48 procent. Het aandeel buitenlandse studenten is de laatste decennia sterk gegroeid: van 2.25 procent in 1995 naar 12.36 procent in 2015. In absolute aantallen: 198 (1995), 448 (2005), 988 (2009), 1.521 (2015). In 2017 waren er 2.072 buitenlandse studenten, in 2016. In dat jaar kwamen de meeste van hen uit de vijf volgende landen: Duitsland (258, sterk in opkomst), China (193, lang kwamen hier de meeste buitenlandse studenten vandaan, sinds 2012 neemt hun aantal af), Griekenland (146), Bulgarije (111) en Italië (99).

Regio blijft belangrijk

De internationalisering lijkt nauwelijks gevolgen te hebben voor de instroom uit de regio. Sinds jaar en dag is de provincie Noord-Brabant hofleverancier van studenten. In de eerste drie decennia kwamen gemiddeld iets meer dan 55 procent van de eerstejaars studenten uit de provincie (uit Limburg: 22.7 procent, Gelderland en Zeeland volgden op ruime afstand). Nemen we het gemiddelde van de instroom uit het vwo van de laatste drie jaren (2014-2016), dan is het aandeel van Noord-Brabant bijna 62 procent, dat van Limburg bijna 15 procent. Het percentage Brabanders daalt iets, dat van de Limburgers stijgt. Debet aan de groei en ontwikkelingen lijken enerzijds de reputatie van de universiteit (rankings en studentenoordelen) en anderzijds de toegenomen investeringen in (buitenlandse) werving en marketing