Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Strategisch plan

BalkTiu.jpg

Ontstaan strategische plannen

Begin jaren tachtig dwongen dreigende bezuinigingen (zie: Brabant strijdt voor zijn universiteit) en toenemende concurrentie (zie: fusies) de Katholieke Hogeschool Tilburg zich te bezinnen. Een grotere alertheid was vereist, en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek kon hoger. De beleidsvisie ‘Uitdaging en verandering’ uit 1982 vormde de opmaat tot de strategische plannen die nu elke vier jaar verschijnen. Ze dienen om het onderwijs en onderzoek te verbeteren en Tilburg University te positioneren als een gespecialiseerde universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen.

Studentgerichte alfa-gamma universiteit

Een van de eerste plannen – het ‘Ontwikkelingsplan 1988-1992’ – was een ambitieuze toekomstvisie voor de universiteit die in 1986 was omgedoopt in de Katholieke Universiteit Brabant. De KUB wilde als ‘studentgerichte alfa-gamma universiteit’ tot de Nederlandse top gaan behoren. Het begrip ‘kwaliteit’ dook veelvuldig op, en zou dat in alle daaropvolgende plannen blijven doen. In de jaren negentig – gekenmerkt door schaalvergroting en bezuinigingen –wordt tevens de missie geformuleerd: het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke vernieuwing en duurzame oplossingen. ‘‘’Terugkerende thema’s’’’ Terugkerende thema’s in de opeenvolgende strategische plannen waren verder: groei, internationalisering*, professionele dienstverlening (zie ook: ondersteunend personeel), en de bijzondere identiteit* van de universiteit. Voor het strategisch plan 2001-2004 getiteld ‘Inspirerend en innovatief’ werden medewerkers en studenten nadrukkelijk gevraagd om mee te denken over de toekomst van de universiteit. Het proces kreeg de titel ‘KUB2010’ en moest ook een rol spelen in het onderling verbinden van de universitaire gemeenschap. Dat nam niet weg dat sommigen, zoals hoogleraar Openbare financiën Harry Verbon, weinig belang hechtten aan de plannen. In Univers schreef hij: “Bij het zoveelste plan dacht ik: weer een plan waar niemand zich wat van aantrekt en dat over vier jaar weer door een heel ander plan wordt vervangen, zonder dat duidelijk is wat er van het oude plan is terecht gekomen.”

Connecting to advance society

Ook in 2017 gaven studenten, onderzoekers, docenten, hoogleraren en ondersteunend personeel hun visie op de toekomst van de universiteit. Samen met de input die werd opgehaald tijdens bijeenkomsten met alumni en externe stakeholders vormde Speech2025 de basis voor het strategisch plan 2018-2021 ‘Connecting to advance society’. Dit plan grijpt nadrukkelijk terug op het gedachtengoed dat in 1927 ten grondslag lag aan de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. Voor het eerst in jaren voorziet het strategisch plan groei: Tilburg University wil een middelgrote universiteit worden, met zo’n 20.000 studenten.