Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Steunfonds (SKHO)

BalkTiu.jpg

Ondersteuning katholieke identiteit

De stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs (SKHO) ondersteunt de katholieke identiteit van Tilburg University door jaarlijks projecten of onderdelen daarvan te subsidiëren. De stichting faciliteert initiatieven op het gebied van religie en levensbeschouwing, de geloofsbeleving van studenten en medewerkers, en het waardendebat. Daarnaast heeft de SKHO als algemene doelstelling het in financiële zin (mede) ondersteunen van de instandhouding en ontwikkeling van de universiteit.

Welkome aanvulling

De officiële oprichting van SKHO vond plaats op 14 februari 1951. Aanleiding voor de oprichting was de destijds complexe financiering van hogeronderwijsinstellingen, waardoor de hogeschool (eigenlijk al vanaf het eerste begin in 1927) jaarlijks met aanzienlijke exploitatietekorten werd geconfronteerd. Deze werden opgevangen door financiële bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant, alsmede door particuliere en kerkelijke bijdragen. De bijdragen werden door de stichting beheerd.

Verschuiving van doelstellingen

Wijzigingen in de onderwijsbekostiging door de rijksoverheid hebben ertoe geleid dat de oorspronkelijke doelstelling is verschoven. Het financieren van activiteiten die niet met rijksmiddelen mochten worden bekostigd, kreeg een prominentere rol. Zo is de stichting zich meer toe gaan leggen op het mogelijk maken van culturele-, confessionele- en studentenactiviteiten. Ook heeft de stichting bijgedragen aan de financiering in de jaren zestig en zeventig van het huidige Cobbenhagengebouw en Koopmansgebouw.

Tegenwoordig behandelt de stichting SKHO subsidieaanvragen van diverse geledingen vanuit de universiteit. Zo draagt de stichting jaarlijks bij aan de activiteiten die de studentenpastor in studentenkerk Maranatha organiseert. Ook het Tilburg Cobbenhagen Center ontvangt een bijdrage, waardoor zij het gesprek over de identiteit van de universiteit mogelijk kan maken. Ten slotte heeft de stichting in 2014 de renovatie van het voormalige Stiltecentrum, thans het Zwijsengebouw, mogelijk gemaakt.