Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Sint-Joris

Sint Joris
BANK 3 - 06 SINT JORIS.jpg

Rij 3 bank 6 Sint-Joris

Joris (St.-Georgius) behoort tot de meest vereerde heiligen van de Middeleeuwen, hoewel bijna alles wat er omtrent zijn leven verhaald wordt op legenden van latere oorsprong berust. Het is echter zeker, dat Georgius een hooggeplaatst militair was, die tijdens de vervolging van de Romeinse keizer Diocletianus rond het jaar 300 in Cappadocië (Klein-Azië) de marteldood stierf. De meest beroemde episode uit het leven van St.-Joris, de strijd met de draak, werd pas in de 11e eeuw in zijn geschiedenis opgenomen. Het is een tastbare voorstelling van de strijd tussen goed en kwaad. De legende luidt aldus: “Op zekere dag kwam Joris, krijgsoverste in Cappadocië, nabij de stad Silene in de provincie Libië. Kort bij deze stad leefde temidden van moerassen een vreselijke draak. De bewoners van de stad proveerden de draak gunstig gezind te houden door hem dagelijks twee schapen ten prooi te geven. Toen de schapen schaars begonnen te worden, gaf men hem dagelijks een schaap en een kind, dat door het lot daartoe aangewezen werd. Op een gegeven moment viel het lot ook op een dochter van de koning. Acht dagen lang talmde de vorst, voor hij zijn kind aan het monster uitleverde, doch uiteindelijk moest hij wel voor de aandrang van zijn volk zwichten. Wenend begeleidde hij zijn dochter naar het onherbergzame oord, waar de draak zich ophield en liet haar daar achter. Doch Joris ontmoette het schreiende prinsesje en zij verhaalde hem haar droeve geschiedenis. Tevens spoorde zij hem aan, zo gauw mogelijk deze plaats des onheils te verlaten, om niet zelf aan het ondier ten prooi te vallen. Joris echter wilde daar niet van horen. Hij sprong in het zadel en reed net zo lang de moerassen rond, tot hij de draak vond, stortte zich met gevelde lans op het monster en versloeg het.” De held heeft zijn naam gegeven aan het land Georgië en zijn beeltenis staat op de vlag van dit land. Georgius is de patroon van de verkenners, ook voor de Udenhoutse verkenners, en hij is de patroon van het Udenhouts gilde St.-Joris.