Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Sint-Christoffel

Sint Christoffel
BANK 4 - 03 SINT CHRISTOFFEL VERBETERD.jpg

Rij 4 bank 3 Sint-Christoffel

Bij de enquête van pastoor Prinsen werd deze bank gekozen als die met de mooiste voorstelling.

St.-Christoffels naam is eigenlijk Christophorus, dat Christusdrager betekent. Volgens een legende, die waarschijnlijk in de 12e eeuw in de Donaustreek ontstond, heette hij oorspronkelijk Reprobus. Hij was iemand van buitengewone lichaamsgestalte, stammend uit een aanzienlijke familie, die in dienst wilde treden van de machtigste heer. Hij onderwierp zich daartoe aan de heerschappij van een grote koning, maar toen Reprobus bemerkte, dat deze bang was voor de duivel, leidde hij daaruit af, dat de duivel machtiger was dan de grote koning, en hij bood daarop de duivel zijn diensten aan. Doch deze op zijn beurt toonde weer angst voor het beeld van de Gekruisigde en Reprobus ging heen om deze Gekruisigde te zoeken. Hij ontmoette daarbij een kluizenaar, die hem over Christus verhaalde en hem zei, dat hij een aan die machtige Heer zeer welgevallig werk zou verrichten, wanneer hij arme reizigers en pelgrims over de gevaarlijke rivier wilde dragen. Reprobus nam deze taak op zich. Op zekere dag verlangde een kind door hem over het water gedragen te worden. Glimlachend om zulk een lichte last, nam hij het kind op zijn schouders, maar reeds bij de eerste schreden in de rivierbedding bemerkte hij, dat het kind als een niet te torsen gewicht op zijn schouders drukte, dat zwaarder en zwaarder werd naarmate hij zich verder van de oever verwijderde. Slechts met inspanning van al zijn krachten bereikte hij de andere oever. Daar aangekomen maakte het Kind zich bekend als Jezus Christus, Opperheer van Hemel en Aarde. Vanaf die dag heette Reprobus: Christophorus, de Christusdrager. Christoffel is de patroon van de automobilisten. Menig automobilist heeft een medaille van Christoffel in de auto liggen. Enkele gezegdes zijn: “Kijk iedere dag Christoffel aan, dan kun je veilig verder gaan” en “Wie het beeld van de heilige Christoffel aanschouwt zal die dag niet plotseling sterven”.