Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Offer van Kaïn

het Offer van KaÏn
BANK 6 - 10 HET OFFER VAN CAIN .jpg

Rij 6 bank 10 Het offer van Kaïn

Genesis 4: “En het gebeurde na vele dagen, dat Kaïn van de vruchten der aarde gaven offerde aan de Heer. Maar de Heer zag niet meer op Kaïn en op diens gaven en Kaïn werd hevig vertoornd en zijn gelaat viel in. En de Heer sprak tot hem: waarom zijt gij vertoornd en waarom is uw gezicht ingevallen? Zult gij niet, indien gij goed doet, loon ontvangen, doch als gij kwaad doet, zal dan de zonde niet aanstonds voor de deur zijn?” Dat Kaïns offer door God niet wordt aanvaard, wordt op de bank gesymboliseerd door de neerslaande rook en vlammen. Met een beetje fantasie ziet men in de vlammen een vuurspuwende duivelskop.