Moerenburg

Moerenburg grenst aan de zuidoostelijke rand van Tilburg en wordt de komende jaren omgevormd tot een landschapspark. Dit park is niet alleen een belangrijk uitloopgebied voor inwoners van Tilburg, maar is ook een poort tot het nationale landschap Het Groene Woud, het groene hart tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Tevens maakt het gebied deel uit van de Groene Mal.

Moerenburg is ongeveer 200 hectare groot. Grofweg kan het in drie zones worden verdeeld. In het meest westelijke deel, dat aan de rand van de stad ligt, bevindt zich een aantal recreatieve elementen zoals voetbalvelden, een boogschietterrein, visvijvers en volkstuintjes. Het zuiden en zuidoosten van Moerenburg is waterrijk en bestaat vooral uit natuur met moerasbosjes en beekdalen van de Oude Leij en De Leij en de Voorste Stroom. Het noordelijk deel is agrarisch. Hier bevinden zich nog enkele oude boerderijen.

Uit archeologische opgravingen blijkt dat Moerenburg reeds vanaf de Steentijd ononderbroken bewoond is. Vanaf het midden van de veertiende eeuw tot circa 1750 stond hier Huize Moerenburg, waarvan de contouren zijn heropgebouwd. In 2010-2011 werden in Moerenburg twintig hectare weiland omgevormd tot nieuwe openbare natuur, met onder meer poelen en wandelpaden.

Het Geheugen van Tilburg