Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Koor Liedertafel

Ruim honderd jaar geleden, in 1900, is op Tweede Pinksterdag in Udenhout door leden van het R.K. zangkoor een mannenkoor opgericht onder de naam Zangerslust. Hiervoor maakten zich sterk de heren Willem Berkelmans, Frans Berkelmans, Pieter van Dam, Willem Blankers, Sjef van Iersel, Tinus Smits en Jan Broeders. In de analen staat vermeld dat hun namen voor het nageslacht bewaard moeten blijven omdat zij beschouwd mogen worden als de pioniers van Ket culturele leven in ons dorp! In 1908 werd het koor uitgebreid met een afzonderlijke toneelvereniging onder leiding van de heer Adr. Weijers. De naam werd gewijzigd in “Zang- en Toneelvereeniging Oefening en Vermaak”, maar was beter bekend onder de naam “De Liedertafel”. Onder leiding van de heer Smarius voor muziek en de heer Weijers voor toneel brak er toen een tijdperk aan van “grooten bloei en een krachtig, opgewekt vereenigingsleven”. De mobilisatiejaren 1914-1918 gooiden, zoals bij menig andere vereniging, roet in het eten en “Oefening en Vermaak” maakte een moeilijke tijd door. Bij het zilveren jubileumfeest in 1925 stelde het toenmalige bestuur dat de vereniging de inzinking te boven was. Men vierde het jubileum met “een grootsch Festival”. Het gouden jubileum vierde de club groots. Daarna trad het koor nog wel een paar keer op, bleef aanvankelijk bestaan als gezelligheidsvereniging, maar verdween.