Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Koor Gemengd koor

Koor Gemengd koor
Gemengdkoor.JPG
1977

Op donderdag 10 februari 1972 vond in de huiskamer van dameskapper Gerrit Swaans, Groenstraat 2 een bespreking plaats over de oprichting van een gemengd kerkkoor. Bij deze bespreking waren aanwezig: pastor Ras, Kees Schapendonk, Harrie Scholtze, Gerrit Swaans en Antoon van de Ven. Pastoor Piet Ras deelde mee, dat hij Theo van Iersel en Hein Brekelmans bereid had gevonden als dirigent en organist op te treden. Op zondag 20 februari 1972 maakte de pastoor melding van de oprichting van het koor en vroeg belangstellenden zich op maandagavond te melden. Maar liefst 35 dames en heren gaven zich op. Het gemengd koor trad voor het eerst op tijdens de kerkdienst van Paaszondag 2 april 1972. Het nieuwe koor had in het begin heel wat voeten in aarde. Het koor paste niet op de kleine ruimte bij het orgel. Er was alleen maar plaats op het priesterkoor* en dat was eigenlijk nog te klein. De zangers stonden op de trappen, voor het altaar, naast het altaar en tegen communiebanken. Het was een veelbesproken onderwerp. Het altaar en de priester waren niet te zien. Er zou een verhoging moeten komen zodat het altaar hoger kwam staan. De pastoor hield warme pleidooien om de twee grote pilaren op de hoeken van het priesterkoor te laten slopen. De zaak sleepte voort en zorgde op z’n tijd voor ongenoegen. Totdat veel later een deel van de banken bij het Mariaaltaar werden geruimd zodat daar plaats ontstond voor de koren. Het Gemengd Koor Udenhout bestaat uit 70 enthousiaste vrijwilligers die genieten van muziek, van samen zingen. Elke maandagavond komen ze bij elkaar, nagenoeg compleet, in het ‘Kelderke’ van Huize Vincentius, om te repeteren. Het koor is een kerkkoor en moet op z’n minst één keer in de maand een viering muzikaal verzorgen. Hoogtepunten zijn het verzorgen van twee diensten in de meimaand in de Sint-Jan in Den Bosch, het verzorgen van een dienst in de kapel van het Elisabethziekenhuis in Tilburg en soms het opluisteren van bijzondere diensten. Van 14 tot 19 okt. 2006 bracht het koor een bezoek aan Rome. Hoogtepunt was het toezingen van de paus op het St. Pietersplein tijdens de audiëntie.