Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Koningshoeven N.V., Textielververijen De: verschil tussen versies

k (layout)
k (link verwijderd)
Regel 8: Regel 8:
 
| vestigingsadres = Koningshoeven 75, Tilburg  
 
| vestigingsadres = Koningshoeven 75, Tilburg  
 
| datum oprichting = '''14-04-1966''': Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen wordt omgedoopt in '''Textielververijen “De Koningshoeven N.V"'''
 
| datum oprichting = '''14-04-1966''': Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen wordt omgedoopt in '''Textielververijen “De Koningshoeven N.V"'''
| datum opheffing = '''< april 1978''' ontslag voor 60 werknemers [https://brabants-industrieel-erfgoed.wiki.zoho.com/Textielblekerijen,-ververijen,-drukkerijen.html brabants erfgoed]
+
| datum opheffing = '''< april 1978''' ontslag voor 60 werknemers
 
| eigenaars / oprichters = diverse oprichters (zie: oprichters [[Coöperatieve Ververijen|Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen]]
 
| eigenaars / oprichters = diverse oprichters (zie: oprichters [[Coöperatieve Ververijen|Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen]]
 
| opvolging = Laatste directeuren bij sluiting waren:  Wim Rutten (*1925, Maastricht) (26 jr. in dienst) en <br/>J. Raymakers (*1925) die sinds 1971 daar werkte (bron: boek # 1).
 
| opvolging = Laatste directeuren bij sluiting waren:  Wim Rutten (*1925, Maastricht) (26 jr. in dienst) en <br/>J. Raymakers (*1925) die sinds 1971 daar werkte (bron: boek # 1).

Versie van 27 nov 2016 om 23:22

Deze fabriek is onderzocht door Klundert, Gemma van de, ingevoerd door wiki Direks, Nelly


Textielververijen “De Koningshoeven N.V"
Media Not found
In het midden de Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen, vanaf april 1966 Textielververijen 'de Koningshoeven' N.V.
aan de Koningshoeven nr. 77.
Type bedrijf Ververij van voorheen wol, later ook katoenen garens, nog weer later ook mengsels van wol en polyester.
Vestigingsadres Koningshoeven 75, Tilburg
Datum oprichting 14-04-1966: Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen wordt omgedoopt in Textielververijen “De Koningshoeven N.V"
Datum opheffing < april 1978 ontslag voor 60 werknemers
Eigenaars / oprichters diverse oprichters (zie: oprichters Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen
Opvolging Laatste directeuren bij sluiting waren: Wim Rutten (*1925, Maastricht) (26 jr. in dienst) en
J. Raymakers (*1925) die sinds 1971 daar werkte (bron: boek # 1).
Familieverbanden niet bekend
Herkomst eigenaars / oprichters Nationaal en internationaal
Herkomst vreemd kapitaal Voortvloeiend uit de samenvoeging van 26 bedrijven zoals genoemd bij de Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen.
Innovatieve aspecten beschreven in boek # 2
Reikwijdte van het bedrijf Nationaal en later internationaal

Algemene omschrijving

Op 03-04-1918 werd de ververij van Vincent van Spaendonck, samen met de toenmalige directeur, Gerard van Spaendonck, overgenomen door de in dat jaar opgerichte Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen. Ondanks de onderlinge concurrentie zag een groep van 26 textielfabrikanten de voordelen van een gezamenlijke ververij. Het bedrijf kwam in een bestaande fabriek van Gerard van Spaendonck op Koningshoeven. Aanvankelijk werd hier alleen wol geverfd, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook begonnen met het verven van katoenen garens. In de periode 1945-1955 steeg de productie aanzienlijk, mede dankzij de opleving in de textielindustrie. In de jaren zestig ontstond ook vraag naar het verven van mengsels van wol met nylon en polyester. In 1966 werd de bedrijfsnaam veranderd in Textielververijen De Koningshoeven. In de jaren zeventig volgde de ververij de teloorgang van de textielindustrie en werd er voornamelijk nog gewerkt voor buitenlandse opdrachtgevers in de tapijtindustrie. In 1978 werd de productie stopgezet en er werkten toen nog zestig personen. Het bedrijfsterrein werd in 1983 in gebruik genomen door onder meer Harrie van Casteren.

Gezinskaart

eerste directeur van de Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen was Gerard van Spaendonck; voor alle andere betrokken families, bij zowel de Coöperatie als de Koningshoeven, wordt verwezen naar de deelnemende bedrijven aan de Coöperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen.

Opmerkingen

  • Brand: Op 24-06-1972 is een opslagplaats van wol, katoen en een reserve droogmachine door brand verwoest. De schade was enorm.
  • Uit: Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14 800 hoofdstuk XIII, nr. 33

VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG
Vastgesteld 11 augustus 1978
De vaste Commissie voor Economische heeft op 28 juni 1978 in een vergadering e.v.:
Ontwikkelingen in 1975: Veredelingsbedrijven
Binnen de wolindustrie bestonden een drietal min of meer met de wollen-stoffenindustrie verweven veredelingsbedrijven. In de oorspronkelijke opzet is getracht de Koningshoeven en Tilvetex in te passen bij de herstructurering van de kledingstoffenindustrie. Met Tilvetex kon geen overeenstemming worden bereikt, waarna het bedrijf in 1975 is geliquideerd. Na ampele overweging is Koningshoeven tot de conclusie gekomen dat met name uit commerciële overwegingen een zelfstandige voortzetting der bedrijfsactiviteiten was te prefereren. In de loop van 1976 is, mede naar aanleiding van de gerezen problemen bij Twernerij-Ververij Broekhoven, onderzocht of een aansluiting mogelijk was van genoemd bedrijf met Koningshoeven. Het onderzoek wees uit dat gezien de uiterst geringe inbreng van de zijde van Broekhoven samenwerking zinloos was. Het bedrijf is dan ook geliquideerd. Het is evident dat de negatieve ontwikkelingen bij de Sigmacon en de Hollandse Textielindustrie, het latere Goirle Textiel, welke bedrijven voornamelijk bij Koningshoeven lieten verven, ook hun weerslag vonden bij Koningshoeven zelf. Binnen het kader van het laatste herstructureringsplan van de kledingstoffensector was daarom ook rekening gehouden met de opvang van Koningshoeven. Toen echter bleek dat het plan niet was te realiseren werd duidelijk dat Koningshoeven, mede door het wegvallen van andere belangrijke klanten, niet langer kon voortbestaan. In de loop van 1978 is de liquidatie van Ververij de Koningshoeven afgerond.

Archivalia

  1. P.J.M. van Gorp, Tilburg, eens de wolstad van Nederland, 1987. Eindhoven: Bura Boeken. ISBN 9064040192
  2. A.L.M. van Zeeland, Inventaris van de archieven van de Textielververijen "De Koningshoeven" N.V. voorheen de Coöperatieve ververijen van Tilburgsche fabrikanten van wollenstoffen U.A. te Tilburg, 1918-1985.
    Uitgave: Gemeenteachief Tilburg 1986 ISBN/ISSN: 90-71241-02-5
    Te vinden op het Textielmuseum te Tilburg. SISO-code: 386.5 Textielindustrie – Confectie- industrie e.a.