Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Kasteel De Strijdhoef

Kasteel Strijdhoef
1.6 22 december 2007 De Strijdhoef.jpg

Het kasteel is gebouwd in 1760/1761 door Willem Frederik baron van Dopff. Hij was een van de belangrijkste officieren van de Verenigde Nederlanden. De naam van het kasteel stamt af van een oud leengoed dat “De Grote Strijdhoeve” heette en dat door erfenis in bezit kwam van Seijna Anna Elisabeth baronesse van Borssele, gehuwd met Willem Frederik baron van Dopff. De hoeve “De Grote Strijdhoeve” werd daarvoor sinds 23 maart 1723 gehuurd door de eerste Udenhoutse pastoor Elias Robben. Willem van Dopff en Seijna van Borssele bouwden samen op het verworven landgoed het kasteel, waar zij omstreeks 1788 meer permanent gingen wonen. Het gezin telde 5 kinderen. De familie Van Dopff speelde een (geringe) rol in de kleine protestantse gemeenschap in Udenhout, vooral met betrekking tot de protestantse kapel. De tweede dochter Maria Susanna Johanna van Dopff huwde in 1788 met Jan Carel Frederik van Franckenberg en Proschlitz, die door Lodewijk Napoleon, koning van Holland in de adelstand was verheven. Op 4 december 1812 is hij benoemd tot maire oftewel burgemeester van Udenhout. Na de dood van Seijna douarière van Dopff duurde het nog 10 jaar voordat de boedelscheiding werd geregeld. Op een publieke verkoping in 1826 kocht Maria Susanna Johanna baronesse van Dopff, echtgenote van Jan Carel Frederick van Franckenberg en Proschlitz, de Strijdhoeve. Jan Carel sterft kort daarna in 1827. Toen Jan van Franckenberg en Proschlitz in 1827 stierf was een dochter in leven, Wilhelmina Elisabeth Joanna. Zij huwde in 1832 de zeven jaar jongere Theophile Francois Lemire, van beroep landmeter, geboren in Mons en naar hier gekomen in dienst van het Kadaster. Als landmeter was hij betrokken bij de aanleg van de rijksweg van Tilburg naar Den Bosch. Theophile Lemire en Wilhelmina van Franckenberg en Proschlitz kregen twee kinderen, een zoon en een dochter. De dochter stierf op jonge leeftijd. Guillaume huwde in 1862 Clothilde Dincq. Tot aan de dood van Clothilde op 27 januari 1922 sprak men Frans op het kasteel. Zij kregen acht kinderen. Hun vijfde kind, Leo, was vanaf 1923 eigenaar van het kasteel. Hij huwde Maria Claessen en zij kregen drie kinderen. Hun jongste kind Clothilde woonde vanaf 1964 als eigenares op het kasteel. Clotilde heeft geregeld dat het kasteel in beheer kwam van een BV.

Het kasteel en het landgoed zijn fiscaalrechtelijk ondergebracht in een zogenaamde transparante natuurschoonwet BV. De aandelen van deze BV zijn civielrechtelijk in eigendom van een stichting. De gebouwen op het landgoed worden verhuurd, het kasteel aan enkele bedrijven. De gronden, behorend bij het landgoed, worden deels verpacht aan landbouwers uit het dorp. De opbrengsten uit verhuur en pacht vormen samen de voornaamste inkomstenbron. Daartegenover staan natuurlijk kosten, zoals de dagelijkse kosten, die wij allen kennen, voor water, elektriciteit en gemeentelijke belastingen. Deze posten zijn echter bescheiden vergeleken met de uitgaven voor onderhoud van gebouwen, tuin en park. Arthur Leijten, zoon van Eleonore Le Mire, is directeur van de natuurschoon BV en dat maakt hem feitelijk tot kasteelheer. Hij is verantwoordelijk voor het beheer, de administratie, de belastingaangiften, enzovoorts

Zie ook