Honors programs

BalkTiu.jpg

On-top voor goede studenten

Het honors program startte in 2008. Het is een tweejarig Engelstalig programma voor bachelorstudenten naast de reguliere opleiding. Deelname is alleen mogelijk als er minimaal 60 ECTS-studiepunten in het eerste jaar van de bachelor zijn behaald, en als het gemiddelde van de cijfers tenminste zeven is. Daarnaast wordt een sterke motivatie gevraagd. Dit on-top programma heeft een zwaarte van 24 ECTS, en laat studenten kennis maken met andere wetenschappelijke disciplines. Het programma bestaat uit één extra cursus per semester (dus vier cursussen in twee jaar). De cursussen – uitsluitend toegankelijk voor honorscursisten - worden in de avonduren gegeven tijdens het tweede en derde jaar van de studie. Na succesvolle afronding wordt een speciaal certificaat aan het bachelordiploma toegevoegd.

Outreaching

Het outreaching honors programma, gestart in september 2010, bereidt studenten voor verantwoordelijkheid te kunnen nemen en een invloedrijke bijdrage te leveren aan de samenleving na hun studie. In dit programma doen excellente studenten praktische en internationale kennis en ervaring op. Het ministerie van OCW ondersteunde het programma met een eenmalige subsidie vanwege het unieke en innovatieve karakter. Anno 2017 wordt het programma mede mogelijk gemaakt door donaties van onder meer alumni. Jeffrey Gerrits die het programma volgde, typeert een ‘outreacher’ in de uitgave bij gelegenheid van het eerste lustrum, als “iemand die zich uitspreekt, actie onderneemt, die ook na tegenslag doorzet, niet bang is voor wat komt en het verschil kan maken”.