Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Gasboringen in Udenhout

Lang geleden was de aardbodem pakweg 3500 meter lager dan nu het geval is. West Europa, Engeland, Nederland, en dus ook Midden Brabant waren onderdeel van een grote slenk. Het klimaat wijzigde in de loop van de tijd, soms was er een tropisch klimaat, soms een landklimaat, dan weer een zeeklimaat. Langzaam maar zeker vulde zich de grote slenk, soms door onstuimige groei van wouden, dan weer door omvangrijke modderstromen. We spreken over natuurveranderingen die miljoenen en nog eens miljoenen jaren nodig hebben. Hoe het zij, over de hele slenk zijn rijkdommen in de grond aanwezig zoals steenkool en aardgas. Een aantal jaren geleden heeft Clyde Petroleum een concessie gekregen om in Midden-Brabant een seismisch onderzoek te doen naar de aanwezigheid van gas en olie. Dat heeft in 1987 geresulteerd in het succesvol in productie nemen van boringen in Waalwijk, waar nu het industrieterrein is. Toen heeft men geconstateerd dat de gas- en olierijkdom zich ook uitstrekte tot onder de Loonse- en Drunense duinen. Uiteindelijk werd ook op Udenhouts grondgebied geboord en met succes. Aan de Molenstraat is een put geboord die ruim voldoende gas opleverde voor productie. Vaststaat dat de boringen in Waalwijk en Udenhout uitkomen op dezelfde gasbel, ergens diep onder de grond. Intussen wordt er al vijf jaar 24 uur per dag met succes gas gewonnen en prognoses voorzien dat er nog minstens 20 jaar lang mee kan worden doorgegaan. De redactie van deze krant heeft Clyde Petroleum gevraagd naar de kans dat de Udenhoutse bodem gaat verzakken door al die boringen. Clyde Petroleum sluit een bodemverzakking uit. Het gas komt uit poriën en niet uit een of andere grote bel. Gasbellen bestaan niet.

Zie ook