Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Franse revolutie in Udenhout

Binnenlandsche Bataafsche courant 31-05-1798
Binnenlandsche Bataafsche courant 31-05-1798.jpg
Krantenartikel over de gereorganiseerde gemeentebesturen 1798

Nadat Holland in 1795 een vazalstaat van Frankrijk was geworden, veranderde voor Udenhout de relatie tot Oisterwijk aanzienlijk In april 1798 ontstond er in het dorp een patriotische sfeer. Op 3 april verschenen twee vertegenwoordigers namens het Intermediair Administratief Bestuur van het Voormalig Gewest Brabant en toonden een lastgeving “ter reorganisatie van onderscheidene municipaliteiten (gemeenten) in dit gewest en waaronder de gemeente Udenhout mede is begrepen”. Zij ontsloegen het oude bestuur en stelden twee borgemeesters en vier zetters aan, die na aflegging van de verklaring van onveranderlijke afkeer van het stadhouderschap in hun ambt werden bevestigd. (Dit werd op 31-05-1798 gepubliceerd in de Binnenlandsche Bataafsche courant) Elf dagen later, op 14 april 1798, legde de plaatselijke stemgerechtigde bevolking een verklaring af als volgt: VRIJHEID! GELIJKHEID! BROEDERSCHAP! Verklaring, in handen van den president van het plaatselijk bestuur, afgelegd door de ondergetekende stemgerechtigden: Ik houd het Bataafse Volk voor een vrij en onafhankelijk volk en beloof aan het zelve trouw. Ik verklaar mijn onveranderlijke afkeer tegen het stadhouderlijk bestuur, het federalisme, de aristocratie en regeringloosheid. Ik beloof dat ik in al mijn verrichtingen, hetzij als stemoefenend burger, hetzij als kiezer, al de voorschriften van de Staatsregeling getrouwelijk zal opvolgen en nimmer mijn stem zal geven aan iemand die ik houd te zijn een voorstander van het stadhouderlijk, federatief of aristocratisch bestuur. De eerste die de verklaring ondertekende was Jan Andries van den Bosch. Hij is dan 29 jaar oud, sinds drie jaar actief betrokken bij het dorpsbestuur; een vechter, die snel warm loopt voor de verworvenheden van de Franse Revolutie en de afgekondigde verzelfstandiging van het dorp. Naast zijn bestuurlijke functie neemt hij in 1803 tevens de taak van notaris op zich. Hij blijft notaris van het dorp tot aan zijn overlijden in 1817. Zijn zoon Andries volgt hem op.

Zie ook