Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Doctor Mollerstraat (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Noord
Wijknaam: Besterd
Datum besluit: B & W 5 april 1985
Jaar: 1941De straat lopende vanaf de Willem Passtoorsstraat zuidwaarts tot de Schaepmanstraat.


Doctormollerstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

7478.jpgDr. Hendrik Willem Evert Moller werd geboren te Amsterdam op 8 november 1869 (hij heette eigenlijk Möller, maar liet zijn naam in Moller veranderen) als oudste zoon van Evert Möller en Alida Bruine de Bruin. Hij wilde aanvankelijk priester worden en studeerde daarom aan het seminarie van de jezuïeten te Kuilenburg (Culemborg). Vanaf 1896 was hij docent aan het St. Willibrorduscollege te Katwijk, vervolgens aan het scholasticaat te Mariëndaal en aan het R.K. Gymnasium te Amsterdam. Op 10 juli 1902 trouwde hij te Amsterdam met Alice Elisa Theonia Bourgonjon (geboren te Gent op 28 september 1873). Hij ging letteren studeren aan de Amsterdamse universiteit en promoveerde in 1907 op het proefschrift Vondel's Heerlijckheit der Kercke. Moller kreeg daarna een baan als leraar geschiedenis en aardrijkskunde, en in 1910 als leraar Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis, aan de gemeentelijke H.B.S. te Amsterdam. In 1913 stichtte hij de R.K. Leergangen te 's-Hertogenbosch, van welke instelling hij tot 1920 rector was. In 1918 zijn de Leergangen naar Tilburg gekomen. Hij is ook de oprichter van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in 1916, waarvan hij tot zijn dood voorzitter bleef.


Hij richtte diverse tijdschriften op, zoals Boekenschouw in 1906 (Katholiek Bibliografisch Maandschrift), Opvoeding en Onderwijs in 1908 en Roeping in 1922, en publiceerde boeken over Vondel, Ruusbroec en Karel ende Elegast. Hij was ook de oprichter van het Dr. Mollerlyceum te Bergen op Zoom en het Dr. Mollercollege te Waalwijk. Na een conflict met het curatorium van de Leergangen, nam Moller in 1920 ontslag als rector en docent. Vanaf 28 mei 1927 tot 3 augustus 1935 was hij gemeenteraadslid te Tilburg en vanaf 27 september 1929 tot 3 september 1935 wethouder. Vanaf 1925 tot aan zijn dood was hij ook lid van de Tweede Kamer. Moller was ook nog voorzitter van de afdeling Tilburg van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap en lid van het kerkbestuur van de parochie H. Margarita Maria.


Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote. Moller overleed te Tilburg op 6 december 1940 en werd begraven op het kerkhof aan de Bredaseweg.

Het Mollerinstituut, onderdeel van de stichting Katholieke Leergangen, in 1970 in Tilburg begonnen, is naar hem genoemd. De Hogeschool Katholieke Leergangen fuseerde in 1992 met de Pedagogisch Technische Hogeschool en de Hogeschool Eindhoven. Na een fusie met Hogeschool Venlo en de Pedagogische Hogeschool Eindhoven opereren de diverse oderwijsinstituten sinds 1996 onder de naam Fontys Hogescholen.


Van 1909 tot 1918 maakte de straat deel uit van de Minckelersstraat. Vervolgens heette ze tot 1941 Schaepmanzijstraat.Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van Putten.