Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Cityring

Als onderdeel van het stadsvernieuwingsproject dat vanaf het begin van de jaren zestig in Tilburg gestalte kreeg, werd een binnenstedelijke ringbaan geprojecteerd. Deze moest de doorstroming van het autoverkeer en de bereikbaarheid van het stadscentrum bevorderen. Hierbij werden ook de oude wijken ten noorden van de spoorlijn betrokken.

Deze Cityring, die in samenhang met het hoogspoor werd gerealiseerd, verving of volgde oude stratenpatronen en had aanzienlijke saneringen tot gevolg. Het resultaat was een aaneengesloten circuit met de Paleisring (voorheen Koningstraat en Paleisstraat), Schouwburgring (Zomerstraat en Bredaseweg), Noordhoekring (Lange Schijfstraat), Gasthuisring (Gasthuisstraat), Veldhovenring (Veldhovenstraat), Besterdring (Besterdstraat en Adriaan van Hilvarenbeekstraat) en Heuvelring (Heuvel). Op diverse plekken moest voor deze infrastructurele ingreep bebouwing verdwijnen, zoals in de Koningstraat, Paleisstraat, Bisschop Zwijsenstraat, Zomerstraat, Lange Schijfstraat en de Adriaan van Hilvarenbeekstraat. Toen in de jaren negentig de Heuvel autovrij werd, verdween een voorname schakel in de ring.

Enkele jaren geleden werd het idee voor een Cityring nieuw leven ingeblazen, voorlopig met de Spoorlaan als meest noordelijke onderdeel. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2010 afgerond. Het autoverkeer rijdt dan grotendeels in één richting met de klok mee en zijn er vrijliggende fietspaden, groenstroken, busbanen en brede trottoirs. Bij de ontwikkeling van de Spoorzone wordt parallel aan de Lange Nieuwstraat een ‘Noordlaan’ (Burgemeester Brokxlaan) aangelegd. Deze moet vanaf 2012 de Spoorlaan vervangen als noordelijke schakel van de Cityring.