Café ‘t Gommelen

Café ‘t Gommelen
Gommelen.JPG
Café 't Gommelen halverwege Udenhout-Biezenmortel.
Al bijna 200 jaar oud

Al bijna twee eeuwen wordt er in het huis op de hoek van de Biezenmortelsestraat en de Gommelsestraat café gehouden. In 1832 is het café eigendom van Johannes Jan Lommers, van beroep kroeghouder. Als diens weduwe op 19 september 1833 overlijdt moet er aangifte gedaan worden voor de successiebelasting. De goederen die aangegeven worden zijn een huis en erf met tuin, boomgaard en enkele perceeltjes bouwland te Udenhout op 't Gommelen. Het huis dat hier aangegeven wordt, is waarschijnlijk hetzelfde als het huis, hof en aangelegen bos van in totaal vier lopense dat hij op 24 november 1808 van Adriaan Peter de Jong had gekocht.

De familie De Weijer

In 1874 is het geheel eigendom van de erfgenamen van Jan Baptist de Rooij van beroep timmerman. Er hadden echter in 1847, 1852 en in 1866 verbouwingen plaatsgevonden zodat er in 1874 sprake is van een huis bestaande uit twee woningen en nog een apart huis met tuin. Het café 't Gommelen is thans in het bezit van de nazaten van caféhouder Francis de Weijer en zijn vrouw Adriana van Riel. Hun zoon Kiske (Johannes Cornelis) de Weijer met zijn vrouw Johanna Maria Verhoeven zette het café voort, nadien opgevolgd door Kiskes dochter Ciska en haar man Pietje Scheffers. Later heeft dochter Marian Scheffers en haar man Peter van Raak het café overgenomen. Sedert enige jaren wordt het café al weer door de volgende generatie gedreven namelijk door Nicole van Raak en haar man Ruud van Dun.