Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Brands & Zn., W.

Is onderzocht door Mutsaers, Auk en Joop

Brands & Zn., W.
Afbeelding gewenst
Type bedrijf Wollenstoffenfabriek
Vestigingsadres Heuvel 308 (1861) en daarna Hoogvensestraat 178 (1910).
Datum oprichting 20 juni 1861.
Datum opheffing 1971 (daarna tot 1973 een beleggingsmaatschappij).
Eigenaars / oprichters Wilhelmus Brands, fabrikant en financier. Norbertus Brands (her)startte uiteindelijk het bedrijf op 19-jarige leeftijd in juni 1861 onder de naam W. Brands en Zn.
Opvolging • Joseph (Jos) Petrus Maria Brands en Aloysius (Louis) Henricus Josephus Brands en Henricus (Henri) Petrus Josephus Brands

• Bernardus (Ben) Ludovicus Josephus Brands (geb.06-04-1921)

Familieverbanden Vader / 3 zonen / oudste zoon van Joseph
Herkomst eigenaars / oprichters Wilhelmus is begonnen te weven in een pand achter de Korenbeurs. Zijn vader was herbergier van de Korenbeurs aan de Heuvel in Tilburg. Zijn moeder had een spinnewiel.
Herkomst vreemd kapitaal Oprichter zoon Norbertus startte met het geld van zijn vader en opa.
Innovatieve aspecten Hoogwaardige kamgaren stoffen voor de herenkleding. Lakense herenstoffen. Verfijnde fabricagemethoden.
Reikwijdte van het bedrijf Nationaal en internationaal.

Algemene omschrijving

Norbertus Brands startte op 19-jarige leeftijd in 1861 de spinnerij en weverij op de Heuvel 308 (hoek Pieter Vreedepad en Heuvelstraat) met geld van zijn vader Wilhelmus Brands. De zaken gingen goed, want in 1876 werkten er in het bedrijf 84 volwassen mannen, 6 vrouwen en 4 kinderen. In 1910 is de gehele firma verhuisd naar de Hoogvensestraat 178. Tien jaar later, in 1920, was er een forse brand. In datzelfde jaar ging de directie deelnemen in de firma B.Th Sträter Textiel Maatschappij. Dit na het overlijden van de heer Bernard Sträter. Overname van het bedrijf in de Zomerstraat 38.
In 1921 werd het bedrijf omgezet in een naamloze vennootschap. Maatschappelijk kapitaal van de N.V. Fl. 2.000.000.-. De naam werd gewijzigd in N.V. Wollenstoffenfabriek vh. W. Brands en Zn.
Een tweede (kleinere) brand trof het bedrijf in 1924. Tot ongeveer midden jaren dertig is er sprake van grote groei van omzetten en winst. Vanaf 1934 liepen de omzetten terug. In 1937 moest het bedrijf reorganiseren. In datzelfde jaar traden de vennoten Aloysius (Louis) en Henricus (Henri) uit. Ze richtten de Tilkamwol op en verhuisden met hun deel van de fabriek, gelegen in de Zomerstraat, naar de Fabrieksstraat 73 in Goirle. Joseph Brands blijft als enige vennoot Brands in de firma Brands & Zn.

 • Het bedrijf stond tot in de Tweede Wereldoorlog bekend om zijn sociaal beleid. Ook al werd de productie in de oorlog op diverse terreinen stilgelegd, toch werd het loon van alle arbeiders doorbetaald.

1941: Liquidatie van de N.V. W. Brands & Zn. Batig saldo na liquidatie Fl. 823.055,91. De formele uitschrijving als N.V. uit het Handelsregister was op 10-06-1943. Vervolgens herstart en voortzetting als 'vennootschap onder firma' onder de naam Wollenstoffenfabriek W. Brands & Zn. door vader Jos en zoon Ben in 1943/1944. Ben Brands heeft na 1945 externe mede-investeerders aangetrokken. In 1947 was er weer een aanzienlijke brand in het bedrijf. In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog kwam het bedrijf tot verdere uitbouw van omzet en winst. In 1965 is nog eens extra kapitaal aangetrokken ter grootte van Fl. 450.000,- teneinde lopende zaken te kunnen bekostigen c.q. schulden te kunnen voldoen.

Medio jaren zestig, werd men, mede door buitenlandse concurrentie, gedwongen scherper te calculeren, zich nog meer te specialiseren (hoogwaardige kamgaren stoffen) en te bezuinigen op de productiekosten. Ook werden samenwerkingsverbanden aangegaan, zoals in 1963 met de N.V. Helmondse Wollenstoffen Maatschappij. Tevens in 1963 werd de Beheersmaatschappij Brands Belegging en Beheer opgericht. In 1964 volgt de overname van de strijkgarenspinnerij J.J. Krantz (Leiden). In het kader van de deelname aan de Nederlandse TextielCombinatie (NTC) volgt op 15-04-1965 een fusie met Pessers v. Zuijlen & Thomas de Beer. In 1965/66 worden alle productieafdelingen van Brands overgebracht naar Thomas de Beer. Uiteindelijk volgt in 1967 de definitieve opheffing van de Nederlandse Textiel Combinatie. De productie wordt gestaakt. Formeel/Administratief heft de firma Wollenstoffenfabriek W. Brands& Zn. zich in 1971 op. In 1973 wordt Brands Belegging en Beheer opgeheven.

Gezinskaart

Norbert Brands

Opmerkingen

 • Oprichter Wilhelmus Brands heeft het huis Heuvelstraat 33, Tilburg, gekocht van Pieter Vrede. Norbertus Brands was zeer succesvol: in 1904 stond hij privé op nummer 2 op de toenmalige zgn. Quote Top 100 van Tilburg.
 • Mede vanwege het “zachte” Tilburgse water is het bedrijf, ook na de beginperiode, in staat geweest een kwalitatief goed product te fabriceren.
 • Grote uitslaande branden in de fabrieksgebouwen in 1920, 1924 en 1947.


Herkomst vreemd kapitaal

Start als N.V. op 18-01-1921 met drie broers. Maatschappelijk kapitaal van de N.V. Fl. 2.000.000.-. Naam toen gewijzigd in N.V. Wollenstoffenfabriek vh. W. Brands en Zn.
1920: Deelname van de directie in B.Th Sträter Textiel My. Dit na het overlijden van de heer Bernard Sträter. Overname van het bedrijf in de Zomerstraat 38. In 1937 scheiding van de broers. Henri en Louis richtten Tilkamwol op en verhuisden met hun deel van de Zomerstraat naar de Fabrieksstraat 73 in Goirle.
Ontbinding van de N.V. per 31-12-1941.
Batig saldo na liquidatie Fl. 823.055,91. Omzetting naar 'vennootschap onder firma'. Nieuwe firmanaam: Firma W. Brands en Znn. Met vader Jos en zoon Ben herstart in 1943/1944. Ben Brands heeft na 1945 externe mede-investeerders aangetrokken. In 1965 is nog eens extra kapitaal aangetrokken ter grootte van Fl. 450.000,- teneinde lopende zaken te kunnen bekostigen c.q. schulden te kunnen voldoen.

innovatieve aspecten

Het bedrijf stond tot in de Tweede Wereldoorlog bekend om zijn sociaal beleid. Ook al werd de productie in de oorlog op diverse terreinen stilgelegd, toch werd het loon van alle arbeiders doorbetaald.


Bronnen

 • Regionaal Archief Tilburg NL Tb RAT - 113
 • Regionaal Archief Tilburg Adresboek tilburg
 • Handelsregister Kamer van Koophandel Toegang 404 A, dossier 218
 • Gesprek met Dhr. Eric Brands op 01.12.2015
 • Familiekaart
 • Kamer van Koophandel, Handelsregister Toegang 404 A, dossier 121 +info Henricus Brands
 • Kamer van Koophandel, Handelsregister Toegang 404 A, dossier 199, dossiernummer 218,
 • Kamer van Koophandel, Handelsregister Toegang 404 A, dossier oktober 1937.
 • informatie mevrouw Jos Verschueren-Brands.
 • Bedrijfsarchief Brands
 • Regionaal Archief Tilburg
 • Boek P.J.M. van Gorp : Tilburg eens de wolstad van Nederland.