Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Bouw Quatre Bras

Quatre Bras
Quatre Bras.jpg
Quatre Bras gezien vanaf Oisterwijk
Kadastrale gegevens 1832
Quatre Bras HisGis 1832.jpg
Quatre Bras rood gekleurd. De Kreitenmolenstraat is goed herkenbaar

Hendrik Biezen (1774 geboren in Zeelst overleden 28-07-1849 Udenhout) trouwt op 30 januari 1815 in Raamsdonk met Dimphna van Steenoven (1787 geboren in Raamsdonk overleden 10 augustus 1861 Udenhout). Hij krijgt omstreeks 1825 toestemming om een uitspanning te bouwen langs de Rijksweg op de Kreitenhei Udenhout. Het zal later de naam Quatre Bras krijgen.

Na het overlijden van Hendrik, zet Dimphna de uitspanning voort. Zij procedeert tegen de aanleg van de provinciale weg van Udenhout naar Oisterwijk. Zij wil een schadeloosstelling voor de beweerde geleden schade door de aanleg van de weg. In het verslag van de vergadering van de Provinciale staten van 10 juli 1860 wordt opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen. Tijdens de vergadering van 7 november van dat jaar wordt dit weer behandeld en het verslag in de krant is als volgt:

"20. Bij monde van den heer Mr. Hub. Sassen omtrent het adres van de Wed. Biezen, verzoekende vergoeding voor de schade aan haar bij het aanleggen van den prov. weg van Loonopzand door Udenhout naar den rijksweg tusschen Tilburg en 's Bosch, toegebragt.

Konklusie. Het verzoek te wijzen van de hand. De heer Wierdsma beweert, in strijd met het gevoelen van den hoofdingenieur, dat de wed. Biezen wel degelijk schade aan hare gebouwen geleden heeft en zou dus als amendement voorstellen haar fl. 25 (anno 2018 € 264,-) toe te kennen.

Na verdediging van het rapport door den heer hub. Sassen, wordt dit echter, zonder hoofdelijke stemming aangenomen."

Zij werd dus in het gelijk gesteld.

Zie ook