Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Bouw Huize Assisië

Eerste steenlegging
StichtingAssissie.jpg
De eerste steenlegging van de watertoren in 1910 door overste Broeder Laurentius.

De vereniging van de H.-Vincentius à Paolo had bij haar vijftigjarig bestaan in Nederland een collecte gehouden om een gesticht op te richten voor de verpleging van zwakzinnigen en maakte daarmee een begin in 1897 te Oss, waar het huis "Het Hoog Huis" was aangekocht. Voor de verpleging had men zich gewend tot de Zusters van de H.-Carolus Borromeus te Maastricht, die echter na een proeftijd van de verpleging afzagen. Vervolgens wendde het bestuur van de Vincentiusvereniging zich tot de Broeders Penitenten van de H.-Franciscus van Assisië te Boekel met de vraag de verpleging op zich te nemen en het huis in Oss over te nemen. Dat gebeurde. Maar spoedig bleek, dat het huis ongeschikt was voor die bestemming; het werd gesloten.

Erfenis in Biezenmortel. Petrus van Beugen, eigenaar van het landgoed Het Hooghout of De Gasthuishoeven in Biezenmortel, werd de laatste jaren van zijn leven verpleegd in het krankzinnigengesticht van de broeders Penitenten in Boekel. Na zijn dood op 3 mei 1895 bood zijn dochter Dorothea het landgoed in Biezenmortel aan aan Vader Lucas, die in die tijd aan het hoofd stond van de congregatie* van de broeders Penitenten, teneinde er een huis van liefdadigheid te stichten. Dat had wel wat voeten in de aarde, maar na instemming van de Udenhoutse pastoor Petrus van de Wal werd op 11 november 1900 schriftelijk toestemming ontvangen van de bisschop om de schenking te aanvaarden. Bij Koninklijk Besluit d.d. 21 juni 1902 kwam de vergunning tot de oprichting van een gesticht op een terrein genaamd "'t Hooghout" onder de gemeente Udenhout.

Er werden grootse plannen gemaakt. De broeders zijn hun werk in Biezenmortel begonnen met de bouw van het hoofdgebouw en het eerste paviljoen, bestemd voor vijftig patiënten. Broeder Ivo, algemeen overste van de congregatie*, legde de eerste steen van het hoofdgebouw op 19 mei 1903. Tegen het einde van dat jaar waren de gebouwen zo ver gevorderd, dat de voorbereidingen om deze te betrekken konden beginnen. Zes broeders Penitenten werden naar Udenhout gezonden: broeder Laurentius als overste en de broeders Gerardus, Felix, Stanislaus, Daniël en Andreas. Pater Pacifius, provinciaal der Kapucijnen, zegende op 23 december 1903 een kamer in het hoofdgebouw tot huiskapel in. Op 12 januari 1904 kwamen de eerste patiënten naar Biezenmortel. Deze datum geldt als de officiële stichtingsdatum van Huize Assisië.

Zie ook