Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Bokkenrijders in Udenhout

De aanhoudende armoede in de 17e en 18e eeuw (zie Armoede) was de bakermat voor het ontstaan van vele bendes, met als belangrijkste motief door diefstal in het levensonderhoud te voorzien. Man en vrouw, jong en oud, boer en burger, leden van bendes kwamen voort uit alle lagen van de bevolking. Overdag nette lieden trokken er 's nachts met bendes op uit. De meest bekende bende uit de 18e eeuw is de Bokkenrijders, waarvan activiteiten bekend zijn tot aan Den Bosch. Udenhout was eigenlijk best een mooie thuisbasis voor bendes. Er waren drie mogelijkheden om snel te vluchten, indien de rechterlijke macht al te dichtbij kwam. Ze zullen de weg hebben gekend in het moerasgebied Den Brand, waar onbekende soldaten zich niet waagden. Of iets verderop waren de duinen een schuilplaats. Net zo gemakkelijk kon men Brabant ontvluchten. Vlak voorbij Loon op Zand begon het graafschap Holland met andere dienders en andere jurisdictie. Daarnaast waren er volop groepen zwervers, die bewoners een onveilig gevoel gaven. Dat waren zeker niet alleen plaatsgenoten, integendeel. Vaak kwamen ze van heinde en verre door het land gezworven. Een apart probleem daarbij vormde de manier van oorlog voeren in vroeger tijden. Er was geen zogenaamd staand leger dat in vaste dienst was, maar een grote groep huursoldaten die aan het eind van de strijd werden ontslagen. Vaak kwamen deze lieden uit andere landen (Zwitserland, Duitsland, Schotland e.d.) en hadden hier helemaal geen thuis. Die zwierven in groepen door het land en vormden een bedreiging voor de rust.

Zie ook