Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Artsen

De artsen
BANK 1 - 12 DE ARTSEN.jpg

Rij 1 bank 12 De artsen

Het Aesculaapteken, zinnebeeld van de geneeskunst, is een slang, die zich kronkelt om de staf. Het teken ontleent zijn naam aan Asklepios, de Griekse God van de geneeskunde, die dikwijls werd afgebeeld met staf en slang. De slang was het symbool van de gave van de waarzegging. Het bijbelverhaal van de slangenplaag en de oprichting van de koperen slang door Mozes, op Gods bevel, maakten de slang tot zinnebeeld van de genezing. Mozes maakte een koperen slang en zette die op een paal. Zij die gebeten waren en er naar keken, bleven in leven (Num. 21.9). De staf met drinkschaal ontstond onder invloed van een legende uit het leven van de evangelist Johannes. De heidense opperpriester van Ephese zou verklaard hebben te zullen geloven in de leer van Christus, als Johannes een giftige drank zou drinken zonder daarvan last te hebben. Dezelfde drank werd eerst aan twee ter dood veroordeelden te drinken gegeven, die onmiddellijk stierven. Johannes maakte het kruisteken over de beker en dronk het gif zonder nadelige gevolgen te ondervinden.