Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Zuid-Nederlandse kunstwolfabriek, N.V.

Deze fabriek is onderzocht door Meer, Peter van en Kuijpers, Karlijn, ingevoerd door Direks, Nelly

Zuid-Nederlandse Kunstwolfabriek, N.V.
Afbeelding gewenst
Type bedrijf Kunstwolfabriek
Vestigingsadres Capucijnenstraat 134
Datum oprichting Begin 1918
Datum opheffing 5-7-1921
Eigenaars / oprichters Heinrich Joseph von der Fuhr (1885-1952)
Opvolging n.v.t.
Herkomst eigenaars / oprichters De familie Von der Fuhr is afkomstig uit Heinsberg (Dld), net over de grens bij Roermond.
Herkomst vreemd kapitaal Niet bekend
Innovatieve aspecten Kunstwol
Reikwijdte van het bedrijf Internationaal

Algemene omschrijving

Op 17 januari 1918 vraagt H. von der Fuhr (koopman, woonachtig aan de Korvelschen weg no.8) bij gemeente Tilburg een hinderwetvergunning aan voor een wolmalerij met electromotor aan de Capucijnenstraat (perceel G1396).
Eind februari trekt hij deze aanvraag in, wegens een wijziging in het plan.

Op 8 maart volgt een nieuwe aanvraag, voor een kunstwolmalerij. In de malerij “zullen worden geplaatst twee molens gedreven door een te plaatsen electromotor van 30 pk. Bij de inrichting zullen nog behoren een reservehok voor gemalen wol, kantoor, wasch- en schaftlokaal en privaten”. In de aanvraag wordt vermeld dat er 4 mannen en jongens werkzaam zullen zijn. Ook deze aanvraag doet hij onder zijn eigen naam, H. von der Fuhr. Vanwege bezwaren die omwonenden indienen tegen de aanvraag, verleent de gemeente op 18 mei vergunning op voorwaardelijke basis, voor een proefperiode van een jaar. Daarop stellen de omwonenden een beroep in bij de Raad van State. Op 11 januari 1919 worden hun bezwaren daar niet ontvankelijk verklaard en wordt de vergunning bij Koninklijk Besluit definitief verleend.[6]

Intussen is in september 1918 de fabriek geopend. In een advertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant dankt het personeel met trots zijn geachte patroon voor het gulle onthaal, hun geboden bij gelegenheid van de opening:

NTC 09-1918
Opvallend is dat hier de naam van de fabriek de Zuid-Nederlandsche Kunstwolfabriek is, dus niet meer de (eigen) naam van H.W. von der Fuhr.


In 1919 verkrijgt de Zuid-Nederlandsche Kunstwolfabriek vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de inrichting en het bijplaatsen van een elektromotor van 65 pk, 4 lompenmolens en 2 klopmolens.
De N.V. Zuid-Nederlandse Kunstwol-fabriek was zeker niet de eerste fabriek van die aard in Tilburg. Dat was J.A. Berghegge & Zonen aan de St. Josephstraat. Die was al in 1875 actief. Nog eerder was de Kunstwol-Fabriek Tilburg uit 1867 [7]

Waarschijnlijk was het bedrijf op nationaal vlak actief, gezien het feit dat de Zuid-Nederlandsche Kunstwol Fabriek (als ‘Zunekufa’) regelmatig adverteerde in o.a. De Maasbode en De Tijd. Wellicht waren zij ook internationaal actief (en is de fabriek daarom op Duitse zwarte lijst gezet?, zie ook Opmerkingen)[8]


Volgens een advertentie in de Telegraaf van 13-7-1921 is het faillissement uitgesproken [2] een advertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 6-10-1923 geeft aan dat het faillissement beëindigd is[3]

Gezinskaart

Familieverbanden

Een jongere broer van Heinrich, Werner Heinrich Hubert (1885-1960)[4], is als technisch leraar naar Tilburg gekomen, woont na de eerste wereldoorlog bij de familie Von der Fuhr in de Langestraat nr 22, en is bedrijfsleider. Hij is gehuwd met Antoinetta Maria Francisca Lidwina Daniels (1900-1999)[5].

Opmerkingen

Al in 1916 had Heinrich von der Fuhr aan de Korvelseweg 8 een wijnhandel in het pand waarin nu Pijnenburg Schoenen is gevestigd. [9]
Hij was alleen-vertegenwoordiger voor Nederland voor een Duitse wijnhandel. [10]
Naar mag worden aangenomen door het toenmalige gebrek aan goede wol heeft hij zijn geluk beproefd in de textielbranche.[11] In de strubbelingen van die tijd, de eerste wereldoorlog, werd Von der Fuhr op de Duitse zwarte lijst geplaatst, (waarschijnlijk?) zodat hij geen handel kon drijven met Duitse bedrijven. [12]. Dat wapen werd in die tijd zowel door de Engelse als de Duitse overheid meermaals gebruikt, gezien de vele vermeldingen in de vaderlandse pers.[13] Ook de kunstwolfabriek van Von der Fuhr werd op de Duitse zwarte lijst geplaatst: [14]

NTC 18-10-1918
Tegelijkertijd met zijn kunstwolfabriek, had H. von der Fuhr een textiel-handelsbedrijf onder zijn eigen naam, getuige o.a. deze advertentie in het Adresboek van Tilburg uit 1919:[15]

Adresboek van Tilburg 1918


Na het faillissement van de fabriek heeft Von der Fuhr zijn wijnhandel weer voortgezet, getuige de advertenties in de krant van toen. Ook de handel in textielbenodigdheden bleef bestaan.

NTC 06-10-1923
Bronnen

1 Regionaal Archief Tilburg, Archief 1083, Hinderwetvergunningen Tilburg 1875-1937, invnr. 2354
2 De Telegraaf 13-7-1921
3 Nieuwe Tilburgsche Courant 6-10-1923
4 NL-TbRAT-1587/116
5 Genealogie Online
6 Regionaal Archief Tilburg, Archief 1083, Hinderwetvergunningen Tilburg 1875-1937, inv.nrs.2345, 2354, 2437, 2444
7 Weekblad van Tilburg 13-4-1867
8 Diverse advertenties in o.a. De Maasbode en De Tijd
9 Nieuwe Tilburgsche Courant 20-5-1916
10 Telegraaf 8-10-1917
11 Nieuwe Tilburgsche Courant 18-9-1918
12 Nieuwe Tilburgsche Courant 24-1-1918
13 Nieuwe Tilburgsche Courant 22-9-1926
14 Nieuwe Tilburgsche Courant 18-10-1918
15 Adresboek van Tilburg, 1919