Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Wit-Gele Kruis

De R.K. Vrouwenbond van Udenhout heeft het initiatief genomen om de vereniging “Het Wit-Gele Kruis” op te richten, daarbij gesteund door een krachtige aanbeveling van pastoor Petrus van Eijl. De pastoor maakt voor het eerst melding van het besluit tot oprichting van het Wit-Gele Kruis op 26 maart 1924. Dokter J. Lobach en J. van Zon vormen per 1 januari 1925 een voorlopig bestuur, dat zich gaat bezighouden met de statuten en het huishoudelijk reglement. Al op 2 januari begint Victorie Buijs als wijkverpleegster. De concrete taakomschrijving luidt: “Verplegen van zieken thuis, verzorgen van kraamvrouwen, beschermen van zuigelingen en bestrijden van tuberculose”. Voor het uitlenen van verpleegartikelen heeft zuster Buijs een magazijn in haar woonhuis. De leden kunnen kiezen voor drie klassen, elk met een eigen contributie. Klasse I betaalt in 1925 f.10,- per jaar, klasse III f.2,-. In 1927 zijn vrijwel alle gezinnen lid van het Witgele Kruis. De vereniging gaat met de tijd mee. In 1930 stelt het Wit-Gele Kruis zuster Wender aan als wijk- en kraamverzorgster. De gemeente koopt in 1948 de houten barak, die in 1944 achterbleef op het terrein van de GAS en bestemt die als wijkgebouw. Om de bouw van een nieuwe huisvesting aan de Zeshoevenstraat te financieren schrijft het bestuur in 1956 een renteloze obligatielening uit. Het nieuwe wijkgebouw gaat in 1957 open. De taak van de wijkverpleegsters wordt omvangrijker en ook de samenwerking met andere taken van de gezondheidszorg groeit. In het jaarverslag van 1960 bijvoorbeeld staat de opsomming van de werkzaamheden van de zusters Wender en Bastiaansen: wijkverpleging aan huis, zorg voor kraamvrouw en baby in nauwe samenwerking met Mej. Van der Sterren, kraamhulporganisatie met het kraamcentrum in Waalwijk, zuigelingenhuisbezoek, consultatiebureau met dokter L. Dijker-Lobach, de activiteiten in het wijkgebouw in Udenhout en de dependance in Biezenmortel. Een belangrijke taak is ook de opleiding van de E.H.B.O.-ers.

Per 1 januari 1993 is de vereniging “Het Wit-Gele Kruis” van Udenhout opgegaan in “Thuiszorg Midden-Brabant”.