Winter des levens

de Winter des levens
BANK 2 - 18 DE WINTER DES LEVENS.jpg

Rij 2 bank 18 De winter des levens

Een ontbladerde boom met een eenzaam vogeltje.